Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Wszystko o VAT-REF. Jak odzyskać VAT za zakupy zagraniczne


Polscy przedsiębiorcy często dokonują zakupów w innych krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno zakupu towarów potrzebnych do prowadzenia działalności w Polsce, jak i wydatków takich jak paliwo zakupione przez kierowców polskich ciężarówek czy autobusów za granicą. Zakupy te są opodatkowane miejscowym VAT-em – można jednak ubiegać się o jego zwrot, wypełniając formularz VAT-REF.

Przedsiębiorca nabywający towary czy usługi w innym kraju UE nie może odliczyć zapłaconego za nie podatku VAT w deklaracji podatkowej składanej w Polsce. Może natomiast ubiegać się o zwrot podatku VAT zgodnie z zasadą neutralności VAT oraz regułą unikania podwójnego opodatkowania .

Za co można otrzymać zwrot?

Na podstawie wypełnionego wniosku VAT-REF podatnik może otrzymać zwrot VAT w Europie za następujące towary i usługi zakupione lub opłacone w innych krajach członkowskich UE:

– paliwo,

– inne towary i usługi związane ze środkiem transportu, w tym opłaty za przejazd autostradą i pozostałe opłaty drogowe lub parkingowe, koszty naprawy oraz części zamiennych do pojazdu,

– wynajem środków transportu,

– koszty podróży (w tym transportu publicznego, taksówek),

– zakwaterowanie,

– żywność, napoje i usługi restauracyjne,

– opłaty za wstęp na targi i wystawy,

– artykuły luksusowe, rozrywkowe,

– sprzęt elektroniczny,

– wydatki reprezentacyjne,

– inne wydatki.

Jak złożyć VAT-REF?

Wniosek VAT-REF można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do jego składania służy system e-Deklaracje. Należy pamiętać, aby złożyć wniosek do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy wniosek. Ponadto wniosek powinien dotyczyć zakupu towarów i/lub usług zrealizowanych w okresie nie krótszym niż 3 miesiące i nie dłuższym niż rok podatkowy. Może dotyczyć okresu krótszego jedynie wówczas, gdy odnosi się do ostatnich 3 miesięcy roku podatkowego. Dokument należy kierować do administracji podatkowej państwa członkowskiego zwrotu za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego, w którym wnioskodawca rozlicza podatek VAT.

Jeżeli składany VAT-REF dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale dłuższego niż 3 miesiące, kwota zwrotu podatku nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość 400 euro w polskiej walucie Jeśli natomiast wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku, kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie może być niższa niż równowartość 50 euro w złotówkach.

Państwo zwrotu ma prawo zażądać załączenia do formularza VAT-REF kopii faktur za zakupione towary i usługi (choć nie musi tego robić). Jest to konieczne wówczas, gdy wyszczególniona na fakturze podstawa opodatkowania wynosi 1000 euro, a w przypadku faktury za paliwo – 250 euro.

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne, wnioskodawca otrzymuje automatyczne Urzędowe Poświadczenie Odbioru informujące o poprawnym zakończeniu przetwarzania wniosku. Po pozytywnej weryfikacji dokumentu przez polski urząd skarbowy VAT-REF zostaje przekazany do państwa zwrotu w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. Państwo zwrotu ma natomiast 4 miesiące na podjęcie decyzji w związku z przyjęciem lub odrzuceniem wniosku.

W przypadku zakupu paliwa za granicą termin odzyskania zapłaconego VAT-u może jednak ulec znacznemu skróceniu – o ile kierowcy będą opłacali koszty paliwa przy pomocy karty Shell Card (dotychczas: euroShell). Dzięki współpracy Shell z FDE, czyli z jedną z czołowych europejskich agencji zajmujących się zwrotem VAT, zapłacony za granicą podatek może zostać zwrócony już w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Możliwościami przyspieszenia zwrotu VAT warto się zainteresować – pieniądze szybciej wrócą na konto firmowe, a przedsiębiorca może dzięki temu sprawniej planować wydatki.
Źródło: Forbes

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

30 + = 33

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl