Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Wsparcie UE dla krajów członkowskich


Unia Europejska che przeznaczyć miliardy euro na walkę ze skutkami koronowirusa. Pod koniec marca głosowana za tym projektem. Pieniądze zostaną skierowane do służby zdrowia, małych i średnich firm, na rynek pracy oraz do sektorów szczególnie narażony i zagrożonych przez epidemię.

Państwa członkowskie w ramach Rady UE poparły w poniedziałek propozycję KE przeznaczenia 37 mld euro funduszy UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Środki trafią m.in. do systemów opieki zdrowotnej oraz małych i średnich firm. Środki unijne, które zaproponowała Komisja Europejska na walkę z pandemią koronawirusa, to nie są jednak nowe pieniądze. Pochodzą one z obecnego budżetu unijnego na lata 2014-2020 i udało się je wyasygnować w wyniku przesunięć budżetowych (businessinsaider.pl).

Komisja Europejska informuje o przekazaniu 8 mld dla krajów członkowskich z funduszu spójności. Środki te nie zostały wykorzystane w 2019 roku przez kraje UE. Teraz są dostępne, aby wesprzeć gospodarki krajów UE z funduszu spójności. Te środki trzeba by było zwrócić gdyby nie zostały wykorzystane do walki z efektami epidemii. Jeśli ta kwota zostanie wykorzystana, KE planuje uzupełnić ją o kolejne 29 mld euro z budżetu na lata 2014-2020. Podstawą planu Unii jest wsparcie obywateli oraz regionów szczególnie dotkniętych epidemią.

Na Podlasiu marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki niedawno ogłosił projekt wsparcie regionu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu państwa w wysokości 142 mln zł. Około 72 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy . Ma być skierowane na wynagrodzenia pracowników (etatowych, zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, samo zatrudnionych). Około 70 mln zł jest przeznaczone na pożyczki, wakacje kredytowe oraz obniżenie oprocentowania. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP). Celem jest utrzymanie miejsc pracy. Dotyczy firm, które odnotowują straty w wyniku epidemii. Środki mają być dostępne przed świętami. Wsparcie jest przewidziane na trzy miesiące. Na jednego pracownika jest to 4,6 tys zł trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Firmy, których dochód spadł od 50-90% mogą liczyć na większe wsparcie. Muszą jednak utrzymać zatrudnienie przez trzy miesiące. Szczegóły będą na stronach internetowych PUP i www.praca.gov.pl. Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną. Przewidziane są również pożyczki nieoprocentowane, wydłużono okres wakacji kredytowych do 6 miesięcy, nie trzeba wkładu własnego.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl