Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Wsparcie polskich firm w zakresie B+R


Do 14 października 2019 roku firmy mogą ubiegać się o kapitał na rozwój centrów B+R (CBR). W dniu 26 sierpnia br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju już po raz 8. ogłosiło konkurs w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tym razem z budżetem na poziomie 350 mln zł. Bezzwrotna dotacja na budowę i wyposażenie centrum może sięgnąć nawet 70% wydatków inwestycyjnych wskazanych w budżecie (raport PwC).Projekty można realizować do 2023 roku.

O dotacje mogą ubiegać się głównie firmy małe chcące inwestować w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim Konkurs ten pozwala ubiegać się o dofinansowanie również dużym przedsiębiorstwom. Aby uzyskać dotacje trzeba zaplanować działania. Pierwszym elementem jest określenie na jaki sprzęt ma być przeznaczona dotacja i czemu on służy. Drugim elementem jest wyznaczanie agendy badawczej. Określenie strategii i spodziewane rezultaty. Nie ma obowiązku wprowadzenia wszystkich rezultatów. Trzeba prowadzić dokładną dokumentację. Ważne dla pozyskania dotacji jest nabór i rozwój kadry specjalistycznej oraz personelu zajmującego się badaniami. Trzeba przygotować zaplecze finansowe oraz niezbędne pozwolenia.

Tworzenie centrów badawczo-rozwojowych (tzw. CBR) to bardzo popularny kierunek wśród polskich przedsiębiorców. Wskazuje na to chociażby bardzo duże zainteresowanie dotacjami na te cele. Tylko w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przeznaczono na utworzenie CBR-ów ponad 2,8 mld złotych dofinansowania na ponad 500 projektów. Dodatkowo, każde województwo ma własny program operacyjny, w ramach którego finansuje takie przedsięwzięcia. Działalności B+R rozwija się wśród przedsiębiorców praktycznie ze wszystkich sektorów, prowadząc do budowania przewagi konkurencyjnej dzięki opracowaniu innowacyjnych rozwiązań (raport PwC).

Wielu przedsiębiorców poszukuje inwestycji i dofinansowania na pojedyncze projekty i innowacje. Z czasem zaczynają szukać innych rozwiązań. Rozwiązaniem jest budowa własnego centrum B+R, który ma szukać nowych rozwiązań, innowacji oraz analizować technologie i konkurencyjne rozwiązania do wykorzystania w biznesie. Inwestycja ta jest kosztowna. Wydatki na nowy budynek, specjalistyczny sprzęt oraz zakup patentów i licencji to nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Wydatki te mogą być sfinansowane z funduszy europejskich.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl