Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Wojna o VAT zbiera żniwo – ofiarą znany dystrybutor elektroniki?


vat
Pod koniec lipca Action S.A., jeden z największych dystrybutorów sprzętu elektronicznego w kraju (5 miliardów złotych przychodu w 2015 r., ponad 20 mln złotych zysku), poinformował o decyzjach urzędów skarbowych z Olsztyna i Warszawy, zgodnie z którymi spółka musi zwrócić blisko 60 milionów złotych nienależnie odliczonego podatku VAT. Zwrot ma dotyczyć należności z lat 2011/2013. Decyzje skarbówki są nieostateczne, a spółka zamierza się od nich odwołać.


Wojna o VAT a karuzele podatkowe

A z treści zamieszczonego przez Action na swojej stronie internetowej wynika, że podstawy wydania decyzji przez urzędy skarbowe nie dotyczą wcale działania spółki, lecz

wiążą się z nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych podmiotów na wcześniejszych etapach obrotu, które nie były nigdy kontrahentami Spółki

Można się zatem domyślać, że spółka padła ofiarą schematu opisywanego przeze mnie w tekście o , tj. tworzenia przez oszustów łańcucha firm (“karuzela podatkowa”), których faktycznym celem nie jest sprzedaż towarów, ale wyłudzenie zwrotu podatku. Sprzęt elektroniczny – którego sprzedażą zajmuje się Action S.A. – jest szczególnie “wdzięcznym” towarem dla podmiotów wyłudzających zwrot VAT, z uwagi na znaczną wartość towarów będących przedmiotem obrotu.

Właściciele Action S.A. zdecydowali się – z uwagi na utworzenie rezerw na poczet ewentualnego zwrotu podatku – na otwarcie postępowania sanacyjnego, czyli stosunkowo nowej instytucji prawnej, wprowadzonej w 2015 r. w drodze ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z art. 3 ustawy:

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Celem postępowania sanacyjnego jest umożliwienie dłużnikowi prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją (zarówno sądową, jak i administracyjną) – wszczęcie postępowania sanacyjnego powoduje zawieszenie egzekucji już wszczętych i jest przeszkodą do wszczęcia nowych. Zarząd spółki przedstawił plan restrukturyzacji firmy, co ma się wiązać między innymi z rozłożeniem dotychczasowych należności na raty płatne nawet do 2018 r.

Marek Krześnicki

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 3 = 2

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl