Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Wojna na Ukrainie: S&P drastycznie obniża rating ukraińskiego długu, niewypłacalność „prawie pewna”


Agencja ratingowa S&P obniżyła w piątek długoterminowy rating zadłużenia Ukrainy o trzy stopnie do CC, twierdząc, że porozumienie udzielone niedawno przez kilka krajów zachodnich w sprawie rozłożenia płatności jest równoznaczne z „prawie” niewypłacalnością. -pewne ”. „Ukraina zwróciła się do swoich zagranicznych wierzycieli o odroczenie płatności całego zadłużenia zagranicznego o 24 miesiące ” – podał S&P w oświadczeniu.

„W związku z tym wnioskiem uważamy, że niewypłacalność długu państwowego w walutach obcych jest wirtualną pewnością” – powiedziała agencja ratingowa. Długoterminowy rating Ukrainy w walutach obcych został drastycznie obniżony, o trzy stopnie, z CCC+ do CC. Grupa zachodnich wierzycieli, w tym Francja, Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia i Wielka Brytania, zgodziła się 20 lipca na odroczenie spłaty odsetek od długu Ukrainy na wniosek Kijowa, nakłaniając do tego innych ukraińskich obligatariuszy.

„Plan restrukturyzacji zadłużenia”

Rating S&P otrzymał negatywną perspektywę, odzwierciedlając pogląd agencji „że Ukraina prawdopodobnie zrealizuje swoje plany restrukturyzacji zadłużenia ”, co zostałoby uznane za „niewypłacalność”, dodaje S&P.

Agencja zwraca również uwagę na „wysokie ryzyko dla spłat obsługi zadłużenia komercyjnego Ukrainy, biorąc pod uwagę plany restrukturyzacji zadłużenia rządu, które wynikają z nacisków związanych z gospodarką, bilansem płatniczym i budżetem na wojnę z Rosją ”W pesymistycznej hipotezie ocena mogłaby zostać jeszcze obniżona i przejść do „ SD ” lub „ Selective Default ” („częściowe niewykonanie zobowiązania”), ostatni stopień przed niewykonaniem zobowiązania („D”). Może się to zdarzyć, „jeśli Ukraina wdroży to, co uważamy za nieuporządkowaną restrukturyzację zadłużenia, lub jeśli rząd nie będzie spłacał swoich zobowiązań w walutach obcych”, podała agencja.

W scenariuszu optymistycznym można jednak rozważyć podniesienie ratingu „jeśli poprawi się środowisko bezpieczeństwa Ukrainy i średnioterminowe perspektywy makroekonomiczne”.

Zawieszenie obsługi zadłużenia

Umowa podpisana 20 lipca przez grupę zachodnich wierzycieli przewiduje zawieszenie obsługi ukraińskiego długu od 1 sierpnia do końca 2023 r. co najmniej „z możliwością dodatkowego roku”.

Gospodarka Ukrainy załamała się od początku wojny i według szacunków Banku Światowego opublikowanych w czerwcu może w tym roku spaść jej PKB o 45%. W kontekście wyjątkowego kryzysu Kijów zwrócił się do wierzycieli o odroczenie płatności, wskazując, że chce faworyzować „zasoby walutowe na priorytetowe wydatki związane z wojną”. Według wyliczeń agencji Bloomberg, środki mające na celu odroczenie spłaty zobowiązań przez Ukrainę mogą zaoszczędzić co najmniej 3 miliardy dolarów w ciągu dwóch lat.

S&P już obniżył rating Ukrainy 27 maja, a także przyznał mu negatywną perspektywę, z powodu „większych skutków rosyjskiego ataku militarnego”, i powiedział, że oczekuje „kontynuacji rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego”. Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego.

Polub Plportal.pl:


About redaktor123

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl