Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Wartość polskiego e-eksportu


Około 36% polskich firm prowadzi działalność eksportową. Tylko 4% firm prowadzi działalność eksportową online. Średni unijna to 7%.

 

 

 

 

 

Raport PwC wskazuje,że przy ograniczeniach barier dla e-handlu w Polsce ilość firm eksportowych przez Internet wzrosła by do 16%. Już teraz polskie firmy odnotowują 16% przychodów w handlu internetowym ze sprzedaży na rynki zagraniczne, a wartość polskiego e-eksportu jest szacowana na ponad 27 mld zł (raport PwC). Polskie firmy mają duży potencjał eksportowy. Ważne dla rozwoju jest wzmocnienie eksportu cyfrowego i lepsze wykorzystanie internetu, by dotrzeć do nowych klientów.

Polska i inne kraje

Polska w porównaniu do innych państw UE posiada bardzo niski odsetek firm prowadzących e-eksport. Taki sam lub niższy wskaźnik od Polski w e-eksporcie do UE mają tylko trzy państwa (Rumunia, Bułgaria, Łotwa), a na rynki poza unijne cztery kraje (Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Węgry). Głównymi kierunkami polskiego e-eksportu pozostają kraje unijne (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Czechy i Słowacja), a z krajów pozaeuropejskich USA i Chiny (raport PwC). Badania wskazują, że ponad połowa firm internetowych planuje wejść na rynek zagraniczny.

Bariery wejścia

Za główne bariery wejścia na rynek zagraniczny poprzez sieć internetową ocenia się brak kapitału: niewystarczające zasoby własne i możliwości dofinansowania. Drugą istotną barierą jest nie znajomość regulacji i norm, szczególnie dla sektorów wymagających certyfikacji. Ważnym ograniczeniem jest wysoki koszt promocji oraz problemy z obsługą zwrotów i reklamacji. Firmy działające na rynku zagranicznym za główne ograniczenia uznały dużą konkurencję oraz koszt przesyłek kurierskich i pocztowych. Trudnością jest znalezienie odpowiedniej kadry. Za duże ograniczenia uznane są koszty dostarczania i zwrotu towaru, dostosowanie etykiet produktowych, problemy sporów i reklamacji, znajomość języków obcych oraz restrykcje ze strony partnerów biznesowych.

Wsparcie e-handlu

Firmy wskazują, że najbardziej potrzebnym wsparciem jest organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących e-handlu na rynkach zagranicznych oraz platforma informacyjna dotycząca możliwości e-eksportu. Firmy chcą wsparcia publicznego i prywatnego oraz promocji polskich marek za granicą. Przydatna byłoby pomoc dotycząca procedur prawnych i podatkowych.

Potencjał e-commerce

Szacuje się że przy utrzymaniu obecnych trendów polski e-eksport wzrośnie do poziomu 69 mld zł do 2030 roku. Dostęp do sieci w Europie znacznie wzrósł w roku 2018 było to 83% populacji. Zmiany te będą wpływać na handel online i zainteresowanie nim, również produktami eksportowymi. Około 6% konsumentów w Europie codziennie dokonuje zakupu online. Jest to efektem wzrostu szybkości łącza, dostępem do smartfonów oraz rozwojem procesów logistycznych. Najczęściej kupowane są ubrania i sprzęt sportowy, na kolejnych miejscach są: media i oprogramowanie oraz podróże i zakwaterowanie. Wyzwaniem dla firm planujących rozwój na rynki zagraniczne jest złożone otoczenie konsumenckie i oczekiwania klientów oraz czas dostawy i możliwości śledzenia przesyłek.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl