Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

TŁUSTY SOCJAL A PODATKI W UNII EUROPEJSKIEJ


Europejscy przywódcy spotkali się w szwedzkim Goteborgu, aby zastanowić się, w jaki sposób przekonać sceptycznych obywateli, że Unia Europejska nie jest tylko nadzorcą podatkowym, którego reakcja na kryzys finansowy spowodowała pogorszenie się warunków życia wielu z nich, pisze Hanne Cokelaere z POLITICO.

  • Unia ma problem – może promować wolność ekonomiczną jako podstawę wspólnego rynku, ale nie może wtrącać się w sprawy polityki społecznej państw członkowskich
  • Europa kryzys finansowy ma już za sobą więc przywódcy Unii podkreślają potrzebę “Europy socjalnej”, która może zapobiec trwałym szkodom na rynku pracy
  • Okres ożywienia gospodarczego maskuje podziały, w tym dużą liczbę młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą – zwłaszcza na południu Europy

Europejski Filar Praw Socjalnych, który dziś uchwalono, to autorski projekt i oczko w głowie przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jeana-Claude’a Junckera. Jest próbą złagodzenia skutków polityki oszczędnościowej poprzez promowanie uczciwych warunków pracy, równych szans i większej ochrony socjalnej.

Chodzi o to, aby UE mogła osiągnąć status – mówiąc żargonem Brukseli – “potrójnego A w kwestiach społecznych”.

Ma powstać “socjalna tablica wyników” dla rejestrowania postępów poszczególnych krajów Wspólnoty w tych kwestiach polityki społecznej, które pozostają w gestii parlamentów narodowych – takich jak równość płci, prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym czy płace minimalne i emerytury.

Jeśli chodzi o politykę społeczną, Komisja Europejska stoi przed poważnym dylematem: jest uprawniona do promowania wolności ekonomicznej stanowiącej podstawę wspólnego rynku, ale nie może wtrącać się w sprawy polityki społecznej państw członkowskich, choć – jak pokazuje choćby kwestia spornej reformy zasad dotyczących pracowników delegowanych – te dwa obszary trudno od siebie oddzielić.

Przepisy dotyczące pracowników delegowanych pozwalają firmom wysyłać pracowników za granicę, ale podatki i świadczenia socjalne płacić we własnym kraju – co daje przewagę pracownikom i pracodawcom z krajów, w których świadczenia socjalne są niższe.

Prezydent Francji, Emmanuel Macron, zainicjował kampanię na rzecz powstrzymania tego, co nazwał “wyścigiem w kierunku dna w kwestiach przepisów socjalnych” – ale spotkał się ze sprzeciwem ze strony krajów o niższych płacach z Europy Wschodniej i Południowej.

Różnice w płacy minimalnej w UE; Miesięczna płaca minimalna w euro; Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Włochy i Szwecja nie maja ustawowej płacy minimalnej.

Różnice w płacy minimalnej w UE; Miesięczna płaca minimalna w euro; Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Włochy i Szwecja nie maja ustawowej płacy minimalnej.

W swoim orędziu o stanie Unii w 2017 r. Juncker wezwał do przyjęcia wspólnej optyki w kwestii tego, co jest społecznie sprawiedliwe, nawet jeśli “narodowe systemy socjalne pozostaną zróżnicowane i oddzielne jeszcze przez długi czas”.

Coraz ściślejsza unia?

Gospodarki poszczególnych krajów członkowskich UE różnią się od siebie tak samo, jak ich polityka społeczna. Na wykresie – kraje UE ułożone według skali sprawiedliwości społecznej i PKB na głowę mieszkańca (wg parytetu siły nabywczej).

 PKB na głowę mieszkańca (wg parytetu siły nabywczej)

Po lewej, przy osi pionowej: Indeks sprawiedliwości społecznej. Pod osią poziomą: PKB na głowę mieszkańca (wg parytetu siły nabywczej)

Wyniki Grecji, Danii, Włoch i Rumunii w kwestii polityki socjalnej – według Social Justice Index Fundacji Bertelsmanna.

 Profilaktyka ubóstwa/ Uczciwa edukacja/ Dostęp do rynku pracy/ Spójność społeczzna/ Planowanie z myślą o przyszłych pokoleniach.

Pod osią poziomą, od lewe: Profilaktyka ubóstwa/ Uczciwa edukacja/ Dostęp do rynku pracy/ Spójność społeczzna/ Planowanie z myślą o przyszłych pokoleniach.

W czasie, kiedy najgorszy okres kryzysu finansowego mamy już za sobą, przywódcy UE podkreślają potrzebę “Europy socjalnej“, która może zapobiec trwałym szkodom na rynku pracy. Okres ożywienia gospodarczego maskuje wciąż utrzymujące się podziały, w tym także dużą liczbę młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą – zwłaszcza na południu Europy.

Bezrobocie wraca do poziomu sprzed kryzysu…

Sezonowo korygowane bezrobocie w UE (odsetek populacji w wieku aktywności zawodowej)

Sezonowo korygowane bezrobocie w UE (odsetek populacji w wieku aktywności zawodowej)

…ale nie wszędzie…

Kraje, w których w lipcu 2017 r. bezrobocie pozostawało wyższe od średniej w UE

Kraje, w których w lipcu 2017 r. bezrobocie pozostawało wyższe od średniej w UE

…i nie dla każdego

Odsetek młodych ludzi (w wieku od 15 do 34 lat), którzy nie są zatrudnieni, nie ucza się ani nie szkolą.

Odsetek młodych ludzi (w wieku od 15 do 34 lat), którzy nie są zatrudnieni, nie ucza się ani nie szkolą.

Równe szanse i równowaga między życiem zawodowym i prywatnym także przyjmują w poszczególnych państwach członkowskich bardzo różne formy. Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia do złożonej mozaiki unijnych systemów socjalnych.

Poszczególne kraje różnią się także tym, czy urlop rodzicielski jest obowiązkowy i jak jest płatny.

Autor:
Źródło:

polityco/onet

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 + 3 =

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl