Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Stopa bezrobocia spadła do 7,2%


W czerwcu z rejestrów urzędu pracy ubyło prawie 50 tysięcy osób. Stopa bezrobocia spadła do 7,2% – czyli do najniższego poziomu od marca 1991 roku. Osób faktycznie bezrobotnych jest zapewne jeszcze mniej, niż podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według wstępnych szacunków MRPiPS liczba bezrobotnych spadła w czerwcu o 49,3 tys. (czyli o 4,3% mdm) i wyniosła 1,15 mln. Względem czerwca 2016 roku ubyło 239,7 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

(Bankier.pl na podstawie danych GUS i MRPiPS)

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 7,2% z 7,4% odnotowanych w maju i 8,7% w czerwcu 2016 roku. Niemniej jednak tempo spadku stopy bezrobocia nieco wyhamowało. Jeszcze na początku roku wskaźnik ten spadał o blisko 2 pkt. proc. rdr, a w czerwcu już tylko o 1,5 pkt. proc. rdr.

(Bankier.pl na podstawie danych GUS i MRPiPS)

Jednakże rządowe statystyki nie oddają prawdziwej skali tego zjawiska. Według najnowszych danych Eurostatu (za maj) w Polsce było 829 tysięcy osób bezrobotnych – czyli o 370 tysięcy mniej, niż wynikałoby to z danych urzędowych.

Rzecz w tym, że statystyki bezrobocia publikowane przez Eurostat pochodzą z badań ankietowych zgodnych z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy. W badaniach aktywności zawodowej (BAEL) za bezrobotnego uznaje się osobę niemającą pracy, gotową ją podjąć w ciągu dwóch tygodni i aktywnie jej poszukującą w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Dlatego statystyki bezrobotnych według BAEL są wyraźnie niższe od wyników podawanych przez GUS i MRPiPS, które publikują liczbę zarejestrowanych bezrobotnych. Czyli także tych, którzy nie są zainteresowani podjęciem pracy lub pracują „na czarno”.

Statystyka biernych zawodowo w Polsce. Stan na I kw. 2017 roku.

Statystyka biernych zawodowo w Polsce. Stan na I kw. 2017 roku. (GUS.)

Z drugiej strony statystyki bezrobocia przestały być miarodajnym wskaźnikiem koniunktury na rynku pracy. Problemem jest bowiem stosunkowo niska relacja ludzi pracujących (16,28 mln) w stosunku do populacji w wieku produkcyjnym (23,79 mln). Mamy zatem prawie 5,4 mln Polaków biernych zawodowo (dane GUS-u za I kw. 2017 r.) w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat). Ta przeszło 5-milionowa armia biernych zawodowo (czyli niepracujących i nieposzukujących pracy) staje się kluczową statystyką polskiego rynku pracy.

Autor:
Krzysztof Kolany
Źródło:

bankier.pl

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4 + 5 =

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl