Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)


odpowiedzialnosc
(ang. Corporate Social Responsibility, CSR) – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Najlepiej obrazują go obszary tematyczne, wyróżnione w NORMIE PN-ISO 26 000.

Korzyści strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej. Są to :

Wzrost zainteresowania inwestorów – Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej. Przeczytaj więcej o odpowiedzialnych inwestycjach w artykule Adama Grzymisławskiego “Czy odpowiedzialne inwestowanie się opłaca?”

Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy – Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę na „ekologiczność” produktu lub usługi, przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności w procesie jego wytworzenia oraz ogólną reputację firmy. Przeczytaj więcej o zarządzaniu relacjami z interesariuszami w artykule Marcina Grzybka “Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu”.

Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych. Przejdź do publikacji “Dialog i budowanie relacji z interesariuszami by dowiedzieć się więcej. Szczególną rolę ma tutaj współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz budowanie partnerstw międzysektorowych.

Wzrost konkurencyjności – Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Dla polskich firm przejrzysta polityka CSR może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach światowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są bardziej oczywiste. Dowiedz się więcej o powiązaniach między CSR a innowacyjnością przedsiębiorstw z badania “Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach” oraz publikacji “Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji”.

Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy – Poprzez podejmowanie wyzwań społecznej odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów „złego partnerstwa”. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych

Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów społecznych. Dowiedz się więcej o metodach komunikowania działań CSR różnym grupom interesariuszy z infografiki “Mapa Komunikacji CSR” (PDF, 340 KB).

Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników – Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników .Dowiedz się więcej o programach skierowanych do pracowników z broszury “Firma = Pracownicy” (PDF, 918 KB).

CSR a koszt kapitału

Wyniki wszystkich badań, które sprawdzały korelację między ratingiem CSR firm (oceniającym ich sposób zarządzania czynnikami ESG) a kosztem kapitału (zarówno kapitału obcego – kredyty i obligacje jak i kapitału własnego – akcje) wskazują, że firmy o wysokim ratingu CSR mają niższy (ex-ante) koszt kapitału. Oznacza to, że rynek postrzega takie firmy za mniej ryzykowne niż inne i stosownie je za to wynagradza. W obliczu tych wyników, nie dziwi fakt, że w wielu firmach w kwestie związane z CSR zaangażowany jest CFO.

Artykuł powstał dzięki portalowi www.gotowespolki.pl

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

21 − 16 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl