Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Skarbówka zapyta cudzoziemca o PESEL


Sporządzanie informacji PIT-11 za 2018 r. może nastręczyć trudności pracodawcom zatrudniającym obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL.

Jest to o tyle ważne, że w rozliczeniu za 2018 r. informację PIT-11 trzeba będzie sporządzić do końca stycznia, a więc o miesiąc wcześniej niż dotychczas.

Zasadniczo cudzoziemiec może mieszkać czy podjąć pracę bez numeru PESEL, ale brak tego numeru może powodować problemy z wywiązaniem się z obowiązków względem fiskusa. Dlaczego? Od 2018 r. PESEL stał się identyfikatorem niezbędnym do rozliczeń podatkowych cudzoziemców (nieprowadzących działalności gospodarczej). Oznacza to, że w kontaktach z administracją skarbową nie mogą oni posługiwać się już numerem NIP (patrz komentarz eksperta).

Praktyczny kłopot
Z problemem zetknął się przedsiębiorca, który w swojej firmie zatrudnia dużą grupę cudzoziemców. Pracownicy podawali mu adres zamieszkania w Polsce, ale o PESEL pracodawca już ich nie pytał (numer ten nie jest wymagany do zatrudnienia).

Teraz okazało się, że brak identyfikatorów uniemożliwia przedsiębiorcy sporządzenie takim pracownikom informacji PIT-11. Podatnik w urzędzie skarbowym dowiedział się, że PESEL stał się identyfikatorem podatkowym wszystkich osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym cudzoziemców. Przedsiębiorcy odmówiono jednocześnie nadania numerów NIP jego pracownikom.

– Podobny kłopot ze sporządzeniem informacji PIT-11 może mieć teraz wielu podatników – mówi Rafał Sidorowicz, menedżer, doradca podatkowy w MDDP.

Zmiana przepisów
Skąd to zamieszanie? Od 1 stycznia 2018 r. każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi mieć PESEL. I tak, cudzoziemiec, który zamelduje się w Polsce na pobyt stały lub czasowy, PESEL dostaje z urzędu. Wcześniej (tj. do końca 2017 r.) przepisy zasadniczo przewidywały możliwość nadania numeru PESEL tylko osobom, które posiadały prawo długoterminowego pobytu w Polsce i tylko na ich wniosek.

Obecnie uzyskiwanie numeru PESEL jest więc łatwiejsze. Nie każdy jednak cudzoziemiec może bądź chce się zameldować w Polsce, choć powinien to zrobić – na co jednoznacznie wskazuje odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie DGP (patrz ramka).

PESEL na wniosek
Jeśli cudzoziemiec nie może się zameldować, a potrzebuje numeru PESEL, przykładowo właśnie w związku z koniecznością dopełnienia obowiązków rozliczenia podatku, powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy. W takim przypadku (gdy nie ma możliwości meldunku) właściwy będzie urząd gminy, na terenie której znajduje się siedziba pracodawcy cudzoziemca.

– Z dopełnieniem tych formalności nie należy czekać, gdyż na sporządzenie PIT-11 za 2018 r. płatnicy mają mniej czasu – zwraca uwagę Rafał Sidorowicz.

Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o PIT z 4 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2126). Przewiduje ona m.in. skrócenie czasu na przesłanie przez płatników informacji PIT-11 i PIT-8c do urzędów skarbowych – z końca lutego na koniec stycznia. Ponadto wszyscy płatnicy zostali objęci obowiązkiem elektronicznej wysyłki informacji podatkowych. Jest to związane z wprowadzeniem nowej usługi fiskusa Twój e-PIT. Krajowa Administracja Skarbowa chce szybciej dostać od płatników informacje, tak by zeznania podatkowe przygotowywane w ramach tej usługi były dostępne od 15 lutego.
Magdalena Majkowska
Źródło: Interia

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 6 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl