Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Skarbówka bezprawnie zajęła majątek firmy. I doprowadziła ją do upadku


Tuż przed majówką Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ponownie zajął się skargą spółki MGM z Marek na działania podlaskiego Urzędu Kontroli Skarbowej. I ponownie stanął po stronie mareckiej firmy. Według sądu decyzja skarbówki o zajęciu majątku spółki MGM była bezprawna.

Inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku weszli do handlującej podzespołami do produkcji sprzętu komputerowego firmy MGM w 2013 roku. Badają rozliczenia podatkowe tej spółki za 2012 rok, głównie deklaracje VAT. Efektem tej kontroli jest decyzja z lipca 2016 roku zabezpieczająca należące do MGM 23,5 mln zł.

Decyzja o zabezpieczeniu majątku oznacza, że inspektorzy UKS dopatrzyli się w deklaracjach podatkowych nieprawidłowości. I na poczet przyszłych kar – które zostaną wydane lub nie dopiero po dokładnym zbadaniu ksiąg – zajmuje majątek firmy. MGM poskarżył się na tą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W styczniu sąd uznał, że wykonanie decyzji UKS o zajęciu 23,5 mln zł powinno zostać wstrzymane. W uzasadnieniu tłumaczył, że zajęcie wielomilionowej sumy na nieokreślony czas może doprowadzić do nieodwracalnych strat w MGM. Pomimo tego orzeczenia podlaski UKS zajętych 23,5 mln zł nie odblokował.

W ubiegłym tygodniu WSA ponownie rozpatrywał skargę MGM na działania inspektorów. Zgodnie z wydanym orzeczeniem decyzja UKS o zajęciu należących do firmy MGM 23,5 mln zł była bezprawna i w związku z tym została przez sąd uchylona w całości. Szczegółowe uzasadnienie wyroku zostanie opublikowane w najbliższych dniach. Wiadomo jednak, że sąd wytknął inspektorom skarbówki, że przed wydaniem decyzji nie sprawdzili jak zajęcie 23,5 mln zł wpłynie na kondycję finansową MGM, czego wymagają przepisy. Nie sprawdzili też czy decyzja o zabezpieczeniu w ogóle jest potrzebna w przypadku firmy, która wcześniej nie miała zaległości podatkowych.

Wyrok WSA nie oznacza, że należące do MGM pieniądze zostaną odblokowane. Kilka tygodni temu skarbówka wydała bowiem tak zwaną decyzję wymiarową (to coś w rodzaju potwierdzenia decyzji o zabezpieczeniu majątku), którą MGM również zaskarżyła do WSA. Dopiero po ewentualnym unieważnieniu decyzji wymiarowej spółka będzie mogła odzyskać pieniądze.

Po zajęciu spornej kwoty zdeponowanej wcześniej na rachunkach bankowych firma MGM złożyła do prokuratury doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez inspektorów skarbowych. Zarzuciła im wielokrotne poświadczenie nieprawdy w protokole kontrolnym, na którym bazowała decyzja o zajęciu majątku. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że postępowanie w tej sprawie zostanie umorzone.

Decyzja o zabezpieczeniu 23,5 mln zł przez UKS z Białegostoku a potem także wstrzymane przez skarbówkę zwroty VAT na sumę 9 mln zł doprowadziły MGM do utraty płynności finansowej. Na początku kwietnia firma złożyła wniosek o upadłość i wstrzymała działalność. Pracę straciło 50 osób.
Radosław Omachel

Polub Plportal.pl:

Tags: , , ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

73 − 72 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl