Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Ruszają konkursy na projekty transgraniczne Polska-Białoruś-Ukraina


KPRM
11 października rusza pierwszy nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie wspólnych, transgranicznych projektów partnerów z Polski, Białorusi i Ukrainy. W ramach trzech konkursów w sumie rozdystrybuowanych będzie 116 mln euro.

– Przygraniczne regiony Polski, Białorusi i Ukrainy bardzo liczą na nowe środki, dlatego proces przygotowania konkursów został przyspieszony – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Jak dodał, można liczyć na wsparcie ministerstwa już na etapie przygotowania projektów. Dla zainteresowanych wnioskodawców 28 września w Lublinie odbędzie się Forum Poszukiwania Partnerów. 

Budżet pierwszego konkursu w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 to ponad 81 mln euro. Będą one podzielone na 4 cele tematyczne. Jeden z nich to Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych. Na zadania w tym zakresie przeznaczono 28,32 mln euro. Pozostałe cele dotyczą promocji kultury, bezpieczeństwa, a także zarządzania bezpieczeństwem na granicach oraz zarządzania mobilnością i migracjami. 

Nabór będzie prowadzony dwuetapowo: najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe, które trzeba będzie złożyć do 31 grudnia 2016 r. Najlepsze przejdą do drugiego etapu, w którym trzeba będzie przygotować pełny wniosek o dofinansowanie. Maksymalne wsparcie dla projektu może wynieść 2,5 mln euro.

W Programie Polska-Białoruś-Ukraina przeznaczone będzie także ponad 52 mln euro na dofinansowanie tzw. dużych projektów infrastrukturalnych, które zostały wybrane w trybie pozakonkursowym.

Szczegółowy harmonogram konkursów oraz szkoleń, zasady kwalifikowalności partnerów i działań w projektach, opis wskaźników jak również robocze wersje dokumentów aplikacyjnych dostępne będą na stronie internetowej Programu. 

Za pomocą programów współpracy transgranicznej Komisja Europejska chce wspierać rozwój społeczny i gospodarczy regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic UE. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI). 

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina to ponad 185 mln euro, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw (podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz wschodniej części mazowieckiego) oraz 4 białoruskich (brzeskiego, grodzieńskiego, mińskiego i homelskiego) i 6 ukraińskich (lwowskiego, wołyńskiego, zakarpackiego, rówieńskiego, tarnopolskiego oraz iwanofrankowskiego) obwodów.

Elżbieta Pałys 

Źródło: RynekInfratsruktury.pl/Ministerstwo Rozwoju 

Polub Plportal.pl:

Tags: , , , ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 9 = 1

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl