Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Rosja coraz bliżej narodowego bankructwa?


Agencje ratingowe jak i ekonomiści widzą Rosję na skraju bankructwa. Powodem tego są surowe sankcje gospodarcze nałożone na Moskwę. Co to oznacza dla międzynarodowego systemu finansowego?

goldsolar

W ostatnich dniach na rynkach obligacji panuje szał związany z Rosją. „Czegoś takiego jeszcze nigdy nie doświadczyłem”, mówi handlarz obligacjami, Arthur Brunner. Z ramienia ICF Kursmakler już od kilku lat zasiada na parkiecie giełdy we Frankfurcie. „W latach 90-tych również znajdowała się pod ogromną presją. Rosja sama wykupiła obligacje na rynku po cenach śmieciowych. Dziś problemem jest już samo przetwarzanie obligacji“.

Ze względu na sankcje nałożone przez kraje zachodnie na Rosję, Moskwa jest w znacznym stopniu odcięta od międzynarodowych rynków finansowych. Z tego powodu agencja ratingowa Fitch obniżyła w środę wieczorem rarting kredytowy Rosji z „B” na „C”. Oznacza to, że rosyjskie obligacje rządowe jeszcze bardziej pogrążyła się w „śmieciowej” kategorii. Agencja Fitch twierdzi, że niewypłacalność Rosji jest „nieuchronna”.

Rosyjski bank centralny w Moskwie

Dobrze wypełniony skarb państwa

Wcześniej, w ostatnich dniach i tygodniach, inne agencje ratingowe również obniżyły rating rosyjskich obligacji. Fitch uzasadnia swój obecny krok „wydarzeniami, które jeszcze bardziej osłabiły gotowość Rosji do spłaty swojego długu państwowego”. Agencja ma na myśli dekret prezydencki, który wszedł w życie kilka dni temu, a który może pozwolić krajowi na regulowanie zobowiązań w rublach zamiast w walutach obcych.

W zasadzie Rosja mogłaby obsługiwać wszystkie swoje terminy zapadalności. Kasa państwowa jest dobrze napełniona – między innymi dzięki wzrostowi cen energii na rynkach światowych w ostatnich miesiącach. Finansowa agencja informacyjna Bloomberg szacuje zobowiązania Rosji względem zagranicznych wierzycieli na nieco poniżej 50 mld dolarów. „Państwo Rosyjskie ma dość niskie zadłużenie zagraniczne”, mówi agencji DW Marcel Fratzscher, prezes Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW) w Berlinie.

Dzięki eksportowi ropy naftowej i gazu ziemnego Rosja osiągnęła wysokie nadwyżki handlowe i w ten sposób mogła w ostatnich latach świadomie zmniejszyć swoje zadłużenie. Na przykład rezerwy rosyjskiego banku centralnego wynoszą 640 mld dolarów. Jednak duża część tych rezerw walutowych za granicą została zamrożona wskutek sankcji. Dlatego Marcel Fratzscher wierzy w niewypłacalność Rosji w najbliższych miesiącach.

Prezes DIW Marcel Fratzscher

Ataki hakerów na światowy system finansowy?

To prawda, że niewypłacalność Rosji miałaby prawdopodobnie niewielki wpływ na międzynarodowy system finansowy ze względu na jej stosunkowo niskie zadłużenie zagraniczne. Rosja może jednak próbować wywołać chaos, na przykład poprzez ataki hakerów lub transakcje na rynkach walutowych. „Obawiam się rozszerzenia konfliktu na światowy system finansowy, w którym Rosja i jej partnerzy będą próbowali wywołać zakłócenia, aby zaszkodzić gospodarce Zachodu”, powiedział Fratzscher.

Zaprzysiężenie może nastąpić już w przyszłym tygodniu. Wówczas przypada termin spłaty odsetek w wysokości 100 mln dolarów. Na początku kwietnia wyemitowane zostaną obligacje o wartości około 2 mld dolarów. „Za najbardziej prawdopodobny scenariusz uważamy niewypłacalność“, napisał na początku tygodnia do swoich klientów amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley.

gotowe spółki

Jeśli Rosja nie będzie w stanie dłużej obsługiwać swoich zobowiązań, ucierpią na tym również inwestorzy w tym kraju. Lokalne banki posiadają również rosyjskie obligacje rządowe. Jednak kwoty te są do opanowania, mówi Macel Fratzscher, dlatego nie widzi on problemu dla systemu bankowego w przypadku bankructwa Rosji.

W każdym razie moskiewscy strażnicy walutowi starają się podjąć środki zaradcze wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Również w środę wieczorem rosyjski bank centralny wprowadził drastyczne ograniczenia w handlu walutami. Na przykład, do września Rosjanie nie mogą wypłacać z kont walutowych więcej niż 10 000 dolarów. Rosyjskie banki mają również zakaz sprzedaży walut obcych – ogłosił bank centralny.

Jeśli Rosja nie wywiąże się z pierwszych płatności w nadchodzącym tygodniu, nie będzie to jeszcze oznaczało bankructwa kraju. Po pierwszym niewywiązaniu się z płatności obowiązuje okres 30 dni, tak więc faktyczne niewywiązanie się z płatności będzie znane dopiero w połowie kwietnia. Z drugiej strony, ze względu na to, że Rosja zasadniczo posiada wystarczające rezerwy walutowe, ale nie może z nich korzystać z powodu sankcji, byłoby to formalne lub techniczne niewywiązanie się ze zobowiązań.

Źródło

Autor: Mischa Ehrhardt

Przetłumaczyła: Julia Myszyńska

Polub Plportal.pl:


About redaktor

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl