Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Resort finansów przypomina: zostało 3 dni na złożenie oświadczenia FATCA


 

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący oświadczenia FATCA służącego określeniu, czy posiadacz rachunku finansowego jest rezydentem Stanów Zjednoczonych.

Do końca listopada klienci instytucji finansowych muszą złożyć oświadczenie, że nie są amerykańskimi rezydentami podatkowymi. Taki obowiązek wynika z polsko – amerykańskiej umowy FATCA. Obowiązek złożenia oświadczeń mają osoby, które zawarły umowę z bankiem lub inną instytucją finansową od 1 lipca 2014 roku do 1 grudnia 2015 roku.

Oświadczenie składają osoby fizyczne i prawne, które posiadają rachunki finansowe otwarte po 30 czerwca 2014 r. Wynika to z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA . Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz przekazania informacji o nich ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Informacje te zostaną przekazane administracji skarbowej Stanów Zjednoczonych gromadzenie przez instytucje finansowe podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przekazywane informacje są również objęte tajemnicą skarbową.

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA dotyczy osób fizycznych i prawnych posiadających rachunki finansowe otwarte po dniu 30 czerwca 2014 r. O trybie wywiązania się z obowiązku decyduje moment otwarcia rachunku finansowego.

Artykuł dodał portal: www.gotowespolki.pl

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 1 = 9

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl