Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Podatek od nieruchomości w podmiotach prowadzących działalność zwolnioną i opodatkowaną


pozyczki-pod-zastaw-nieruchomosci-warszawa
esteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność rolniczą, w której przychody uzyskiwane z tej działalności stanowią ok 95% wszystkich przychodów spółki. Czy w przypadku podatku od nieruchomości od budowli, np. placów, studni, ogrodzeń, wykorzystywanych zarówno w działalności rolniczej, jak i gospodarczej, możemy część tego podatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Jeżeli posiadane przez spółkę składniki majątku, w tym budowle, wykorzystywane są do prowadzenia zarówno działalności rolniczej, jak i innej działalności niż działalność rolnicza, to w takim stopniu, w jakim wykorzystywane są one w tej innej działalności, wydatki z nimi związane, takie jak odpisy amortyzacyjne, czy podatek od nieruchomości, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Koszty te pomniejszać zatem będą te przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Na wstępie przypomnijmy, iż przepisów ustawy o PDOP nie stosuje się do przychodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego z działalności rolniczej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP). To zaś oznacza, iż uzyskiwane z tej działalności dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli zatem podatnik CIT uzyskuje zarówno przychody z działalności rolniczej, jak i przychody z innych źródeł oraz ponosi koszty uzyskania tych przychodów, to wówczas – zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 3 ustawy o PDOP – przy ustalaniu swojego dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatnik taki nie uwzględnia m.in.:
przychodów uzyskiwanych z tych źródeł przychodów, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, oraz kosztów uzyskania wyżej wskazanych przychodów.

Przy ustalaniu swojego dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatnik uwzględnia zatem te przychody, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie są zwolnione od tego podatku oraz koszty uzyskania tych przychodów. O ile jednak, w przypadku przychodów, stosunkowo jednoznacznie określić można źródło ich pochodzenia (tj. czy uzyskane one zostały z prowadzonej przez podatnika działalności rolniczej, czy z innych źródeł), o tyle przypisanie kosztów do poszczególnych źródeł przychodów może nastręczać kłopotów. W szczególności problem ten wystąpi wówczas, kiedy dane koszty w pewnym stopniu dotyczą działalności rolniczej, czy innej działalności, z której uzyskiwane przychody podlegają wyłączeniu spod przepisów ustawy o podatku dochodowym bądź na mocy przepisów tej ustawy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, zaś w pewnym stopniu służą także uzyskiwaniu przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przewidując jednak taką możliwość, sposób postępowania w takiej sytuacji ustawodawca określił w art. 15 ust. 2 ustawy o PDOP. Jak wynika z tego przepisu, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe “przypisanie” tych kosztów tylko do jednego z tych źródeł, to wówczas sposób ich zakwalifikowania do poszczególnych źródeł przychodów ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.
Jeżeli zatem pytający ponosi koszty, które dotyczą zarówno działalności rolniczej, jak i działalności gospodarczej, a przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej stanowią 5% ogółu przychodów, to również 5% będzie kosztem uzyskania przychodów.

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 + 2 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl