Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Podatek od nieruchomości jako koszt podatkowy


nieruchomosci_korbielow_news
Nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, ale nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czy podatek od tej nieruchomości podatnik PIT może ujmować do kosztów uzyskania przychodów?

Podatek od nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności jest kosztem uzyskania przychodów, nawet jeśli nieruchomość nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatek od nieruchomości nie został wymieniony w art. 23 updof jako wydatek nieuważany za koszt uzyskania przychodów. Tym samym koszt z tego tytułu może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, o ile zostanie wykazane, że został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Niezakwalifikowanie nieruchomości do środków trwałych i niewpisanie jej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie dyskwalifikuje podatku od nieruchomości jako kosztu podatkowego, podobnie jak sam fakt ujęcia nieruchomości w ewidencji nie stanowi dostatecznej przesłanki uznania podatku za taki koszt. Decydujące znaczenie mają faktyczne okoliczności poniesienia kosztu i jego cel. Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-286/15/DW, w której można przeczytać, że: “Bez znaczenia (…) pozostaje fakt, że Wnioskodawca nie wprowadził ww. budynku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bowiem dla możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu podatku od nieruchomości dotyczących budynku, który wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej, istotnym jest spełnienie przesłanek wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy PIT”.
Tak więc, aby omawiany koszt mógł być ujęty w rachunku podatkowym, konieczne jest faktyczne wykorzystywanie nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej. Sposób korzystania z nieruchomości może potwierdzać decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości, gdyż stawki tego podatku są zróżnicowane dla nieruchomości mieszkalnych oraz służących działalności gospodarczej. W sytuacji podatnika należy więc uznać, że jeżeli wykorzystuje on posiadaną nieruchomość wyłącznie na cele prowadzonej działalności i okoliczność tę może wykazać w sposób niebudzący wątpliwości, to podatek od tej nieruchomości stanowi u niego koszt uzyskania przychodów.

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 22 = 26

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl