Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Podatek od nieruchomości za budynek bez części dachu


32295-
Firma w ramach prowadzonej działalności zakupiła budynek, który częściowo pozbawiony jest dachu i ogólnie znajduje się w złym stanie. W naszym mniemaniu nie spełnia on cech budynku. Czy możemy wyłączyć go z opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

NIE. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki lub ich części. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) budynek oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Należy więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy częściowe pozbawienie danego obiektu dachu powoduje, że przestaje być on budynkiem i jako taki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 812/12, stwierdził, że “Pozbawienie istniejącego budynku dachu, a więc jednego z elementów tworzących budynek w rozumieniu ustawy podatkowej, powoduje niemożność jego opodatkowania. Budynek posiada dach do momentu jego całkowitego usunięcia, demontażu, rozbiórki”.
Posiłkując się wykładnią NSA należy stwierdzić, że samo pozbawienie budynku części dachu nie powoduje, że traci on przymiot budynku. Dopiero całkowity brak dachu skutkuje tym, że obiekt nie może być uznany za budynek.

Czytelnicy mogą natomiast rozważyć, czy zły stan budynku nie powoduje, że nie może być on wykorzystywany do prowadzenia działalności, a tym samym czy nie można go wyłączyć z opodatkowania lub zastosować niższej stawki podatku na tej podstawie. Jak wynika z art. 1a ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Jednocześnie w ustawie brak jest definicji pojęcia “względy techniczne”. Wyłączenie przedmiotów opodatkowania z kategorii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej musi mieć charakter obiektywny, tj. przedmiot opodatkowania nie może nadawać się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 + = 28

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl