Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

PKB województw jak PKB państw


Mazowieckie jak Angola, dolnośląskie jak Litwa, a podkarpackie jak Cypr. To tylko niektóre wyniki zabawy danymi o PKB województw w porównaniu do PKB państw.

Poniższa mapa powstała w bardzo prosty sposób. Najnowsze dane GUS o PKB województw (niestety, opisujące stan z 2015 r.) zestawiliśmy z danymi Banku Światowego o PKB poszczególnych państw (również za 2015 r). Wartość wskaźników wyrażonych w złotych została przeliczona na dolary według kursu średniorocznego NBP (przez większość 2015 r. dolar był droższy niż obecnie).

Ważna uwaga – porównywaliśmy nominalne produkty krajowe brutto województw i państw (tzn. nieuwzględniające różnic w sile nabywczej) oraz nie przeliczaliśmy wartości na głowę mieszkańca (per capita). Przedstawione na mapie PKB województw i państw nie są oczywiście identyczne – staraliśmy się znaleźć najbliższe „pasujące” państwo.

Z poniższej mapy nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Po prostu warto wiedzieć, że polska gospodarka mniej więcej odpowiada rozmiarami interesującej mozaice gospodarek szesnastu innych państw. Zanim ktokolwiek zacznie snuć mocarstwowe sny, należy przypomnieć, że PKB samej tylko Bawarii jest większy od PKB całej Polski.

Dla uzupełnienia, w tabeli prezentujemy dane GUS.

PKB województw (2015)

Województwo
mld PLN
%

Mazowieckie
398,8
22,2

Śląskie
222,8
12,4

Wielkopolskie
176,4
9,8

Dolnośląskie
151,7
8,4

Małopolskie
142,1
7,9

Łódzkie
109,3
6,1

Pomorskie
103,6
5,8

Kujawsko-pomorskie
79,7
4,4

Podkarpackie
70,6
3,9

Lubelskie
68,7
3,8

Zachodniopomorskie
67,8
3,8

Warmińsko-mazurskie
47,9
2,7

Świętokrzyskie
42,6
2,4

Lubuskie
39,8
2,2

Podlaskie
39,6
2,2

Opolskie
37,8
2,1

Źródło: GUS

Michał Żuławiński

Autor:
Michał Żuławiński
Źródło:

bankier

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

77 + = 84

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl