Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

PIS podwyższy składki ZUS w 2018 roku o 4,2%


Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2018 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 4,2% wyższe niż w roku 2017. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie ponad 1200 zł.

W ostatnich tygodniach informowaliśmy o poważnych zmianach, jakie czekają przedsiębiorców w zakresie obowiązkowych składek ZUS. Zgodnie z planami rządu, najmniejsze firmy miałyby przestać płacić składki w formie stałej, ryczałtowej kwoty. Danina dla ZUS miałaby bowiem zależeć od wysokości osiąganych przez te firmy przychodów, a według ostatnich doniesień – od wysokości dochodów.

Według pierwotnych założeń, reforma składkowa miała wejść w życie już w 2018 roku. Zgodnie jednak z ostatnimi informacjami, zmiany w przepisach prawdopodobnie nastąpią dopiero od stycznia 2019 roku.

Oznacza to, że do tego czasu przedsiębiorcy płacić będą składki ZUS na dotychczasowych zasadach. Składki ZUS na rok 2018 skalkulowane zostaną więc w taki sam sposób, jak w roku poprzednim. I niestety, ponownie ulegną podwyższeniu.

W ostatnich dniach rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2018. Z informacji przekazanych przez rzecznika rządu mogliśmy dowiedzieć się m.in. o tym, na jakim poziomie ustalona została wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2018. To właśnie poziom tego prognozowanego wynagrodzenia decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w kolejnym roku. Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest bowiem jako 60% tego przewidywanego wynagrodzenia.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2018 rok zostało przyjęte na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2017. Wzrosło ono z 4263 zł w roku 2017 do aż 4443 zł w roku 2018.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 2665,80 zł.

Tak duży wzrost wartości bazowej oznacza również wysoki wzrost składek ZUS na rok 2018. I tak, minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2018 wynosić będą odpowiednio:

Składki ZUS na 2018 rok
Wzrost w stosunku do roku 2017

Składka emerytalna
520,36 zł
wzrost o 21,08 zł

Składka rentowa
213,26 zł
wzrost o 8,64 zł

Składka chorobowa
65,31 zł
wzrost o 2,64 zł

Składka wypadkowa
47,98 zł
wzrost o 1,94 zł

Składka na Fundusz Pracy
65,31 zł
wzrost o 2,64 zł

Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej

912,22 zł

wzrost o 36,94 zł

(4,2%)

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej.

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2018 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 912,22 złwobec 875,28 zł w roku 2017. Oznacza to wzrost o 36,94 zł czyli o 4,2% w stosunku do roku 2017.

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od innego wskaźnika. Wskaźnik ten zostanie opublikowany dopiero w styczniu. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2018 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 307 zł.

Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2018 roku wyniesie ok. 1220 zł miesięcznie.

Przypomnijmy jednak, iż Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało niedawno całkowitą likwidację składki zdrowotnej. Jeżeli więc zapowiadane zmiany weszłyby w życie jeszcze w 2018 roku, to przedsiębiorcy zapłaciliby składki ZUS w wysokości jedynie 912,22 zł.

Autor:
Źródło:

pox.pl

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 20 = 29

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl