Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Partnerstwo Wschodnie w Unii Europejskiej


Projekt M4EG – wsparcie Partnerstwa Wschodniego. Opiera się o zasady zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego i społeczeństwa.
W roku 2016 rozpoczął się projekt UE Mayors for Economic Growth (M4EG). Celem projektu jest wsparcie krajów tj. Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Mołdawia, Ukraina i Gruzja w realizacji programu wzrostu i rozwoju. Opiera się o zasady zrównoważonego wzrostu na poziomie lokalnym (LED). Poprzez aktywizację lokalnych społeczności, biznesu i specjalistów ma wzmocnić i rozwinąć rynek pracy. Szczególnie ważny jest rozwój kwalifikacji zawodowych, głównie technicznych oraz rozbudowa partnerstwa sektora prywatnego i społeczeństwa.

Cele projektu
Projekt opiera się o zasady zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego i społeczeństwa. Głównym celem jest rozwinięcie sektora prywatnego poprzez współpracę z administracją rządową i regionalna, organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami z różnych dziedzin. W efekcie mają powstać nowe miejsca pracy oraz przyjazne dla biznesu środowisko. Sektor prywatny tworzy ¾ miejsc pracy, rozwój tego sektora jest kluczowy dla zrównoważonego wzrostu i rozwoju, również lokalnie. Zmiany są korzystne dla społeczności lokalnej – poprawia się jakość i warunki życia w regionie. Sektor prywatny jest bardziej dynamiczny i elastyczny co pozytywnie wpływa na rozwój handlu i usług. Rozwinięte regiony są bardziej atrakcyjne dla nowych inwestycji i turystyki. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów. Zakłada wprowadzenie nowej polityki energetycznej oraz rozpowszechnienie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Ważna jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw i oszczędność energii.

Klub M4EG
Wszystkie regiony, które włączą się do projektu mają zapewnione wsparcie ekspertów w celu realizacji celów statutowych i zadań. Wsparcie obejmuje doradztwo międzynarodowe oraz wsparcie przy identyfikacji możliwości regionu oraz wsparcie przy ich wprowadzaniu. Klub zapewnia pomoc przy szukaniu inwestorów, grantów oraz mobilizację lokalnych organizacji i biznesu. Zapewnia kursy i szkolenia oraz informacje niezbędne do realizacji programu. Klub oferuje również granty. Wstąpić do klubu może każde miasto z regionu wschodniego.
M4EG to wieloletni projekt Unii Europejskiej dla krajów wschodnich. Zapewnia wsparcie ekspertów i wsparcie finansowe dla realizacji programu zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego i środowiska dla biznesu. Poprzez projekty regionalne można rozwinąć rynek pracy oraz warunki gospodarowania. W efekcie korzysta każdy mieszkaniec: poprawiają się warunki, jakość życia i pracy. Poprawiają się warunki dla nowych firm i inwestycji. Rozwój biznesu to również rozwój infrastruktury w tym nowoczesnych technologii.
Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

90 − = 85

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl