Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Parking przy budynku – podatek od nieruchomości


parking
W grudniu 2014 r. oddaliśmy do użytkowania budynek handlowo-usługowy, jako pojedynczy obiekt inwentarzowy. W jego skład, a więc w koszty inwestycji, które zwiększyły jego wartość początkową, wliczone zostały obiekty pomocnicze obsługujące ten budynek, tj.: utwardzone dojazdy, utwardzony plac – parking, ogrodzenie, bramy. W deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2015 wykazaliśmy do opodatkowania powierzchnię użytkową budynku oraz powierzchnię gruntów – całej działki. Nie wykazaliśmy do opodatkowania wartości parkingu, ponieważ w naszej ewidencji takowy nie figuruje, jako budowla. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Podatkowi od nieruchomości podlegają budynki oraz budowle, ale tylko te, które znajdują się w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.). Natomiast budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.). Przez urządzenie budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Pojęcie “budynek” występuje również w Klasyfikacji Środków Trwałych (patrz: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. nr 242, poz. 1622). Zgodnie z KŚT, w skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Takie określenie budynku powoduje, że podatnicy w niektórych wypadkach nie wykazują w deklaracjach tych obiektów, sądząc, że stanowią one część składową budynku. Jest to podejście nieprawidłowe, gdyż na gruncie u.p.o.l. stosujemy definicję pojęcia “budynek” zawartą w tej ustawie. Ponieważ w rozumieniu u.p.o.l. plac postojowy (parking) jest budowlą, pytający powinien uwzględnić ten fakt w deklaracji podatkowej i płacić podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynku oraz od wartości amortyzacyjnej budowli.

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − 10 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl