Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Pakiet wsparcia dla firm w Polsce


Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – zawiera pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa MR przygotuje projekt specustawy w tej sprawie (Ministerstwo Rozwoju).

Pakiet osłonowy ma opierać się o zmiany legislacyjne poprzez ulgi w zależnościach (m. in. podatków i ZUS), poprawę płynności (dopłaty do kredytów oraz gwarancje) oraz ochronę rynku pracy poprzez wsparcie firm zagrożonych bankructwem. Rząd chce odroczeń płatności VAT, wliczenie strat z powodu epidemii do kosztów w kolejnych latach oraz rozwój wsparcia rządu dla MŚP. Pracownicy firm których zyski spadną ponad 15% ma przysługiwać świadczenie – zasiłek dla bezrobotnych zwiększony o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne lub wynagrodzenie od firmy w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy dostaną zasiłki chorobowe po decyzji lekarza i zasiłek opiekuńczy przy opiece nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny po decyzji sanepidu lub przy zamknięciu szkoły lub przedszkola. Po zamknięciu placówek wychowawczych można ubiegać się zasiłek na 14 dni.

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności. Odroczenie terminu płatności składek – jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną (Ministerstwo Rozwoju). Dostępne będą: układ ratalny lub umorzenie należności. W placówkach ZUS działają doradcy, którzy zajmują się ulgami i umorzeniami, udzielają informacji i pomagają skompletować, wypełnić dokumenty. Z doradca można się skontaktować telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: , , ,


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl