Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Pakiet dla miast średnich


Pakiet miast średnich został uruchomiony w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) mającego na celu zrównoważony rozwój wszystkich regionów w Polsce. Pakiet ten jest ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów pod względem gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym, szczególnie na obszarach z problemami społeczno – gospodarczymi.

Pakiet dla miast średnich opiera się o wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych oraz tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. W programie bierze udział 255 miejscowości, na szczególne wsparcie może liczyć 122 miast.

Dofinansowania

Jednym z projektów jest wsparcie przy ubieganiu się o Fundusze Europejskie. Szczególnie dla miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze. Wsparcie dotyczy rynku pracy, adaptacji przedsiębiorstw, edukacji i zdrowia. Obecnie kwota naborów to około 2,5 mld zł. Kolejnym projektem jest inicjatywa realizowana wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju (Departamentem Inwestycji Samorządowych). Miasta mogły zgłosić propozycje inwestycji do oceny PFR. Eksperci PFR współpracowali w ramach inicjatywy z BGK Nieruchomości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Departamentem Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, aby znaleźć możliwość dofinansowania tych inwestycji. Po spełnieniu kryterium tj efektywność ekonomicznej zgodzono projekty do realizacji. Miasta zgłosiły 270 projektów. Do realizacji przyjęto trzy: Sądeckie Wodociągi, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.

Wsparcie rozwoju

W roku 2008 zmieniono ustawodawstwo dotyczące wsparcie nowych inwestycji. Obecne ulgi podatkowe były skierowane dla Specjalnych Stref Ekonomicznych, po 2008 trzeba spełnić warunki ilościowe i jakościowe by o ulgi się ubiegać. Wprowadzono ulgi podatkowe i ułatwienia dla inwestycji na obszarach miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje uruchomienie w 2019 programu kształcenia dostosowanego do rynku pracy w miastach średnich. Na ten cel przeznaczono 100 mln zł. Wprowadzany jest program Partnerska Inicjatywa Miast, calem jest współpraca i wymiana doświadczeń między miastami. Bierze w nim udział 34 miast. Agencja Rozwoju Przemysłu realizuje projekt Fabryka ukierunkowany na rozwój nowoczesnych budynków biurowych w średnich miastach tracących funkcje społeczno – gospodarcze. W pierwszej fazie programu uczestniczą: Mielec, Radom, Stalowa Wola, Zamość oraz Elbląg. Planowany jest kolejny program Industria, mający wesprzeć firmy, które chcą przenieść działalność do takich miast.

Projekty inwestycyjne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju propaguje partnerstwo publiczno – prywatne. Prowadzone są szkolenia z tego zakresu. Wzięło w nim udział samorządowcy ze średnich miast. Prowadzony jest nabór projektów. Poprowadzony został konkurs Human Smart Cities w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, skierowanego na wypracowanie innowacji społecznych i rozwiązań technologicznych, które mają na celu organizację tkanki miejskiej i lepsze zarządzanie. Dotacja została przyznana 15 miastom: Krosno, Mińsk Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki, Kołobrzeg, Kłodzko, Zamość, Ełk, Nowa Ruda, Nakło n. Notecią, Ostróda, Rawicz, Pleszew, Sierpc, Zduńska Wola i Siemianowice Śląskie Obecnie prowadzony jest projekt Rozwój Regionalny, skierowany m. in do miast średnich. Celem jest wprowadzenie projektów pro rozwojowych. Termin składania wniosków był 22 lipca 2019 roku. Projekty mają wartość od 3 do 10 mln euro każdy.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags:


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl