Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Otwarcie centrów handlowych


W dn. 22 kwietnia odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, resortu zdrowia i rozwoju oraz przedstawicieli sektora centrów i galerii handlowych. W spotkaniu uczestniczyły stowarzyszenia branżowe. Celem spotkania było ustalenie zasad funkcjonowania centrów handlowych oraz zasad bezpieczeństwa.

Rozmowy dotyczące otwarcia centrów handlowych i obowiązujących w nim nowych zasad trwają od tygodnia. PRCH (Polska Rada Centrów Handlowych ) po konsultacji z członkami wcięła udział w tych rozmowach. Zaprezentowała rządowi rozwiązania bezpieczne dla biznesu i klientów oparte o warunki w centach handlowych i międzynarodowe praktyki. Proponowano by nadal zamknięte byłe strefy związane ze spędzaniem wolnego czasu i restauracje (oferta ma być dostępna tylko na wynos). Ma być uruchomiony handel przy utrzymaniu zasad bezpieczeństwa: ograniczenie ruchu, częsta dezynfekcja, noszenie maseczek.

Jako branża przez cały czas dzielimy się naszą wiedzą i spostrzeżeniami z resortami zdrowia i rozwoju, dlatego też jesteśmy zadowoleni, że nasze rekomendacje w zakresie bezpiecznych zakupów w obiektach handlowych spotkały się uznaniem strony rządzącej. Nie wszystkie placówki będą mogły zostać otwarte równolegle, czekamy na wyznaczenie kolejnych etapów. Chcemy jak najszybciej wypracować protokoły działań aby zostały zatwierdzone przez rząd i mogły być przekazywane społeczeństwu. To wielka rola edukacyjna dla wdrożenia tych wytycznych zarówno dla centrów handlowych i ich placówek oraz rządu – podkreśla Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH).

Najważniejsze rekomendacje skierowane przez PRCH w toku konsultacji z rządem:

– eliminacja wszelkich funkcji związanych ze spotkaniami czy spędzaniem czasu na rzecz tylko konkretnych zakupów;
– powiązanie maksymalnej liczby osób przebywających w placówce handlowej z jej powierzchnią;
– podejmowanie działań prewencyjnych przy wejściach do obiektów handlowych – obowiązek posiadania maseczek, unikanie zbiorowisk ludzkich na pasażach i w placówkach, monitorowanie liczby klientów;
– stopniowe przywracanie możliwości funkcjonowania poszczególnych placówek handlowych;
– wprowadzenie specjalnych środków ochronnych w strefach gastronomicznych – działanie w trybie dostaw / “na wynos”, ograniczenie liczby miejsc siedzących, zapewnienie odstępów między klientami;
– wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu tzw. godzin dla seniorów – wskazanie określonych grup placówek handlowych, w których miałyby takie godziny obowiązywać, zmiana godzin;
– wprowadzenie środków ochronnych na parkingach, w toaletach i w strefach wspólnych – zapewnienie odstępów, częstsze sprzątanie i dezynfekcja, wyeliminowanie możliwości tworzenia się skupisk ludzkich;
– podejmowanie szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zasad przebywania w obiektach handlowych;
– rozłożenie ruchu i ewentualnych kolejek poprzez tymczasowe przywrócenie handlu również w niedziele (PRCH).

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl