Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Oto scenariusz budowy Hyperloopa w Polsce i pierwsza trasa z Warszawy [MAPA]


Centralny Port Komunikacyjny ma być gigantycznym lotniskiem i węzłem drogowo-kolejowym między Warszawą a Łodzią. Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK, w rozmowie z Business Insider Polska zapowiadał, że będzie to “najlepiej skomunikowane miejsce na mapie Polski”. Ma być też przystosowane do obsługi zupełnie nowych środków transportu – takich jak Hyperloop.

“Uzasadnione wydaje się, aby w procesie planowania tak przyszłościowego projektu, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny wziąć pod uwagę możliwość zintegrowania go ze stacją kolei próżniowej” – mówił wówczas Wild.

Dlatego częścią koncepcji budowy CPK, czyli dokumentu przyjętego przez rząd 7 listopada br. i wyznaczającego ramy całego przedsięwzięcia, jest załącznik, który opisuje potencjalny scenariusz budowy kolei próżniowej w Polsce do 2030 roku wraz z trasami i analiząkosztów.

Mikołaj Wild podkreśla jednak, że to scenariusz poglądowy. Jego autorami jest zespół: Katarzyna Foljanty, Krzysztof Tabiszewski, Przemysław Pączek, Łukasz Mielczarek, Paweł Radziszewski, Marcin Rudniak, Jakub Olek i prof. Janusz Piechna, którzy pracują nad projektem kolei próżniowej w Polsce.

W podsumowaniu opracowania napisali, że “kolej próżniowa stanie się kolejnym środkiem transportu w przeciągu następnej dekady.”

Kolej próżniowa Warszawa-Łódź

Jak napisali autorzy dokumentu, scenariusz zakłada w pierwszym etapie budowę odcinka na trasie Warszawa – CPK – Łódź w korytarzu planowanej dotychczas linii “Y” Kolei Dużych Prędkości.

Trasa Warszawa – Łódź jest obecnie najbardziej ruchliwą arterią komunikacyjną w Polsce, (…) co roku może korzystać z niej między 16 a 20 mln pasażerów, z czego około 30 proc. porusza się koleją a pozostali transportem drogowym” – napisali autorzy dokumentu.

Prace prowadzone po 2030 roku powinny objąć trasy CPK – Katowice i CPK Kraków, mające na celu połączenie Metropolis Centralnej z Metropolis Południową” – czytamy. To plan minimum, bowiem – według autorów – dalsze prace mogłyby objąć kolejne odcinki do wschodnich, zachodnich i południowych granic Polski.

Foto: Business Insider Polska

Trwające w krajach nadbałtyckich rozmowy zmierzają do utworzenia wokół Morza Bałtyckiego sieci Hyperloop (odpowiednika polskiej kolei próżniowej), przebiegającej w części południowo-wschodniej przez tereny Rzeczpospolitej Polskiej” – napisano.

Kolej próżniowa alternatywą dla KDP. Porównanie kosztów

Autorzy dokumentu porównali potencjalną opłacalność kolei próżniowej na tej trasie w porównaniu z alternatywą w postaci KDP. Podają następujące wyliczenia:

  • szacowany koszt budowy 1 km linii KDP to około 12-30 mln euro, w przypadku kolei próżniowej wstępne szacunki mówią o koszcie budowy infrastruktury liniowej niższym o około 20-40 proc.
  • koszt budowy 1 mkw. infrastruktury dworcowej obu technologii jest porównywalny
  • koszt zakupu pojazdów KDP w przeliczeniu na jedno miejsce pasażerskie wynosi około 240-300 tys. zł, dla kolei próżniowej może być niższy nawet o około 40-70 proc.
  • koszty utrzymania infrastruktury liniowej KDP szacowane są na około 300 tys. zł rocznie, dla kolei próżniowej mogą być niższe nawet o 40-70 proc.
  • koszty eksploatacji pojazdów KDP przyjęto na poziomie 2 euro za kilometr rocznie, w przypadku kolei próżniowej mają być o 50-70 proc. niższe, przede wszystkim ze względu na wielokrotnie niższe zapotrzebowanie energetyczne.

Autorzy załącznika napisali:

Z ekonomicznego punktu widzenia kolej próżniowa, na bazie wstępnych analiz przeprowadzonych przez Hyper Poland sp. z o.o. oraz firmy amerykańskie pracujące nad tą technologią (przede wszystkim Hyperloop One), wydaje się być interesującą alternatywą dla KDP, ze względu na przewidywane niższe koszty inwestycyjne i operacyjne, występujące przy jednoczesnej minimalizacji kosztów zewnętrznych.

Kolej próżniowa transportem przyszłości?

W dokumencie czytamy, że obecnie nie ma na świecie regulacji prawnych, które uwzględniałyby wykorzystanie kolei próżniowej. W Polsce działają zespoły zajmujące się tą tematyką. “Przy odpowiednim wsparciu będą w stanie wdrożyć tą przełomową innowację transportową” – czytamy.

Polska mogłaby stać się liderem w implementacji technologii kolei próżniowej w Europie, a być może i na świecie. Pilotażowy odcinek wdrożony na trasie Warszawa – CPK – Łódź mógłby odegrać rolę katalizatora rozwoju potencjału eksportowego polskich firm produkujących tę nowoczesną technologię” – napisano w podsumowaniu.

Autor:
Marcin Walków
Źródło:

businessinsider

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

79 + = 80

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl