Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Nagrody, upominki przekazywane kontrahentom w ramach sprzedaży premiowej a koszty uzyskania przychodów – interpretacja organu podatkowego


nagroda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015

Wydatki na nagrody (upominki) przekazywane klientom w ramach sprzedaży premiowej mogą zostać uznane za koszty podatkowe, jeżeli ich poniesienie zostało prawidłowo udokumentowane co najmniej: regulaminem sprzedaży premiowej, dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunku niezbędnego dla otrzymania upominku, potwierdzeniem odebrania nagrody przez beneficjentów lub listą nagrodzonych osób i ilością wydanych nagród.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/2/4510-82/15/BG)

Sprawa dotyczyła spółki, która w celu zwiększenia przychodów organizuje imprezy wyjazdowe dla klientów, którzy w określonym przedziale czasowym osiągną wymagany pułap obrotów. Podczas tych imprez zaproszeni goście mają zapewnione przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie oraz atrakcje turystyczne, kulturalne i rozrywkowe. Niekiedy podczas takich imprez odbywają się konkursy z nagrodami. Oprócz tego, w wybranych okresach (np. świątecznych), za osiągnięcie określonej wysokości zakupów klienci otrzymują od spółki upominki, np. alkohol. Każda akcja promocyjna jest dokumentowana regulaminem. Spółka posiada również dokumentację związaną ze spełnieniem warunków przyznania nagrody.

Spółka zapytała organ podatkowy, czy wydatki na zakup ww. usług i towarów (udokumentowane fakturami) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jej zdaniem, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Prowadzone przez nią działania mają bowiem na celu zwiększenie jej przychodów lub co najmniej utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Ponadto ww. wydatki nie są wydatkami na reprezentację, w związku z czym nie ma do nich zastosowania wyłączenie z kosztów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP (w myśl tego przepisu, nie uważa się za koszty podatkowe kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Organ podatkowy wyjaśnił, że sprzedaż premiowa to transakcja, w ramach której, obok sprzedaży towaru lub usługi, dochodzi do wydania nabywcy premii (nagrody). Konstrukcja takiej sprzedaży oparta jest na założeniu, że każdemu klientowi spełniającemu określone warunki wynikające z ustalonego regulaminu, np. kupującemu określony towar lub towar o określonej wartości albo korzystającemu z określonych usług, wydawana jest nagroda. Działania w ramach sprzedaży premiowej mają charakter motywacyjny.

Organ podatkowy stwierdził, że rozpatrując możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nagrody, upominki przekazane w celu uatrakcyjnienia sprzedaży, należy wziąć pod uwagę zasady ogólne, zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP. Jego zdaniem:
“(…) Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest (…) poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu. O tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, decyduje podmiot prowadzący tę działalność, lecz nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodu i jako taki podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 updop. (…)”

Odnosząc się do możliwości ujęcia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych przez spółkę – w ramach sprzedaży premiowej – na ww. imprezy wyjazdowe, nagrody czy upominki (np. alkohol), którymi premiowane są zakupy klientów osiągające określone pułapy, organ podatkowy uznał, że wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Jest to jednak możliwe pod warunkiem, że poniesienie tych wydatków zostało prawidłowo udokumentowane co najmniej:
regulaminem sprzedaży premiowej,
dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunku niezbędnego dla otrzymania upominku,
potwierdzeniem odebrania nagrody przez beneficjentów lub listą nagrodzonych osób i ilością wydanych nagród.

Źrósło: http://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,188729,nagrody-upominki-przekazywane-kontrahentom-w-ramach-sprzedazy.html

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

52 − 45 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl