Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Metropolie w Polsce


Raport PwC wskazuje, że w 12 miastach objętych badaniem mieszka 6,7 miliona osób, czyli 18% całej ludności kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Ocenia metropolie jako fundament polskiej gospodarki.

 

 

W 12 obszarach metropolitalnych ukształtowanych wokół tych miast mieszka 16,1 miliona osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55%całkowitego PKB Polski. W analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76%wszystkich polskich firm informatycznych i zdecydowana większość firm z obszaru innowacji i nowych technologii (raport PwC). Oceniany były miasta pod względem 7 kapitałów.: Kapitał Instytucjonalno – Demokratyczny (KID), Kapitał Techniczny i Infrastrukturalny (KTI), Kapitał Kultury i Wizerunku (KKW), Kapitał Jakości życia (KJZ), Kapitał źródeł Finansowania (KZF), Kapitał Atrakcyjności Inwestycyjnej (KAI), Kapitał Ludzki i Społeczny (KLS). Wskaźniki te wskazują na sprawność funkcjonowania państwa, infrastrukturę, atrakcyjność kulturową, warunki życia, zainteresowanie inwestycjami, atrakcyjność inwestycyjną oraz jakość zasobów ludzkich.

W ciągu 12 lat poziom kapitałów we wszystkich 12 miastach znacząco wzrósł. Kapitały rosły zdecydowanie szybciej niż przeciętnie w przypadku Wrocławia i Krakowa oraz w krótszym okresie 8 lat także Lublina. W ciągu ostatnich 4 lat wyraźnej poprawie –w stosunku do średniej –uległ poziom rozwoju kapitałów Krakowa, Poznania i Bydgoszczy. Najwyższy przeciętny poziom 7 kapitałów notują dziś metropolia warszawska (131% średniego poziomu), a następnie krakowska, poznańska, wrocławska i trójmiejska (107-117% średniej). Poniżej średniej plasuje się przeciętny poziom 7 kapitałów w metropolii katowickiej (99%), a także bydgoskiej, łódzkiej, lubelskiej, szczecińskiej, białostockiej i rzeszowskiej (84-92%). Nie oznacza to jednak, że metropolie te się nie rozwijały w badanej perspektywie, a jedynie że rozwijały się nieco wolniej niż pozostałe (raport PwC).

Najbardziej rozwiniętą metropolią jest Warszawa. Najszybciej rozwija się inicjatywa wsparcia nowych przedsiębiorstw w tym start up. Na drugim miejscu jest Kraków. Cechuje się wysoką rozwiniętą kulturą, edukacja i wiedzą. Miasto ma mocny wizerunek i duży potencjał w obszarze nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Lublin charakteryzuje się dobrymi warunkami środowiska i bezpieczeństwa wśród obywateli oraz wysoką aktywnością społeczną. Ma duży potencjał rozwoju, ale nie jest on w pełni wykorzystany. Brakuje inwestycji i planu wzrostu. W Polsce rozwija się ekonomia oparta o sieć internetową i bazy internetowe. Brakuje funduszy, inwestycji i planu inteligentnego zarządzania. Wiele miast ma wysoki potencjał rozwojowy, nie wykorzystany w pełni. Brakuje jasnego podejścia do wizerunki miasta i turystyki.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags:


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl