Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Mama 4 Plus. Emerytura dla matek. Od kiedy?


W ustawie budżetowej na 2019 r. pojawił się program Mama 4 Plus, który zakłada m.in. minimalną emeryturę dla matek przynajmniej czwórki dzieci. Matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. Sprawdź jakie są zasady programu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 14 lutego ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Mama 4 Plus.
Głównym celem ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury. Ponadto celem ustawy jest uhonorowanie i docenienie trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz podkreślenie funkcji społecznej pełnionej przez rodziców- czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Emerytura dla matek przynajmniej z czwórką dzieci. Zasady:
Program Mama 4 Plus skierowany jest do kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, a także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci. Rodzicielskie świadczenie uzupelniające przysługiwać będzie także osobie, która osiągnęła wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat), nie posiada środków do życia oraz mieszka w Polsce przez co najmniej 10 lat. Matczyna emerytura będzie równa najnizszej emeryturze ( od marca 2019 r.- 1100 zł brutto). Ponadto emerytura dla matek będzie podlegała corocznej waloryzacji, tak jak zwykłe emerytury.

Pieniądze z programu Mama 4 plus mają być wypłacane od 1 marca 2019 r.
Świadczenie nie będzie przysługiwało:

– osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej
– w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania dzieci
– gdy po przyznaniu świadczenia osoba, która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

Organem przyznającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Szacuje się, że matczyne emerytury otrzyma ponad 80 tysięcy osób.

Monika Szymańska
Źródło: prezydent.pl

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

26 − = 23

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl