Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

MAFIA SKARBOWA DOBIERA SIĘ DO KRYPTOWALUT


Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w Bielsku-Białej wydała interpretację podatkową nr 0112-KDIL1-3.4012.237.2017.2.PR w zakresie aktywności związanych z kryptowalutami. Zgodnie z wydaną interpretacją wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę uznana została za wymianę barterową, która podlega opodatkowaniu.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza wykonywać szereg czynności związanych z kryptowalutami, w szczególności:

sprzedaż kryptowalut (za walutę tradycyjną), wymiana kryptowalut za inne kryptowaluty, zakup za kryptowaluty towarów i usług innych niż kryptowaluty

Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej

Pytania wnioskodawcy dotyczyły powstania obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) sprzedaży kryptowalut oraz momentu, w którym taki obowiązek powstaje.

Na podstawie podanych przez wnioskodawcę informacji oraz przytoczonych przepisów prawa polskiego i unijnego organ stwierdził, że sprzedaż wirtualnej waluty należy zaklasyfikować jako świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT i jest objęte zwolnieniem od tego podatku.

Zatem sprzedaż jednostek wirtualnej waluty za wynagrodzeniem będące świadczeniem usługi w ramach której pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmować będzie również jednostki walut wirtualnych może być uznana za usługę zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej

W odpowiedzi na pytanie o moment powstania obowiązku podatkowego KIS stwierdziła, że takowy obowiazek powstaje z chwilą dokonania sprzedaży wirtualnej waluty i należy dokonać rozliczenia tego podatku w okresie rozliczeniowym w którym czynność została dokonana.

Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres

Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej

Interpretacja określa również obowiązki podatkowe wynikające z wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę uznając taką czynność za wymianę barterową. W związku z tym, że wartość waluty wirtualnej może być wyrażona w tradycyjnych pieniądzach powstaje obowiązek opodatkowania uzyskanego wynagrodzenia.

Zatem w przypadku sprzedaży jednostek wirtualnej waluty w zamian za inne wirtualne waluty (usługa za usługę), za podstawę opodatkowania należy uznać, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 29a ust. 1 ustawy, wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane w zamian za sprzedaż jednostek wirtualnej waluty.

Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej

Przykład:

Osoba A kupuje 1 Bitcoina za 10 000 zł. Osoba B kupuje 100 Litecoinów za 5 000 zł w cenie 50 zł za 1 LTC. Po jakimś czasie osoby A i B postanawiają wymienić się Bitcoin za Litecoiny. W tym momencie 1 Bitcoin jest wart 20 000 zł, a 1 Litecoin 200 zł. Osoba A przekazuje osobie B 1 Bitcoina a w zamian otrzymuje 100 Litecoinów. Jaki podatek muszą w tej sytuacji zapłacić osoby A i B?

Przychodem dla osoby A i B jest wartość transakcji czyli 20 000 zł, bo taka jest wartość rynkowa 1 Bitcoina oraz 100 Litecoinów.

Osoba A

przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód (podstawa opodatkowania)

20 000 zł – 10 000 zł = 10 000 zł

Osoba B

20 000 zł – 5 000 = 15 000 zł

Podsumowanie

Z interpretacji wydanej przez KIS wynika, że nie tylko wymiana kryptowalut na fiaty podlega opodatkowaniu, ale także wymiana jednej kryptowaluty na inną.

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 5 = 5

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl