Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

MAFIA SKARBOWA DOBIERA SIĘ DO KRYPTOWALUT


Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w Bielsku-Białej wydała interpretację podatkową nr 0112-KDIL1-3.4012.237.2017.2.PR w zakresie aktywności związanych z kryptowalutami. Zgodnie z wydaną interpretacją wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę uznana została za wymianę barterową, która podlega opodatkowaniu.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza wykonywać szereg czynności związanych z kryptowalutami, w szczególności:

sprzedaż kryptowalut (za walutę tradycyjną), wymiana kryptowalut za inne kryptowaluty, zakup za kryptowaluty towarów i usług innych niż kryptowaluty

Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej

Pytania wnioskodawcy dotyczyły powstania obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) sprzedaży kryptowalut oraz momentu, w którym taki obowiązek powstaje.

Na podstawie podanych przez wnioskodawcę informacji oraz przytoczonych przepisów prawa polskiego i unijnego organ stwierdził, że sprzedaż wirtualnej waluty należy zaklasyfikować jako świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT i jest objęte zwolnieniem od tego podatku.

Zatem sprzedaż jednostek wirtualnej waluty za wynagrodzeniem będące świadczeniem usługi w ramach której pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmować będzie również jednostki walut wirtualnych może być uznana za usługę zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej

W odpowiedzi na pytanie o moment powstania obowiązku podatkowego KIS stwierdziła, że takowy obowiazek powstaje z chwilą dokonania sprzedaży wirtualnej waluty i należy dokonać rozliczenia tego podatku w okresie rozliczeniowym w którym czynność została dokonana.

Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres

Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej

Interpretacja określa również obowiązki podatkowe wynikające z wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę uznając taką czynność za wymianę barterową. W związku z tym, że wartość waluty wirtualnej może być wyrażona w tradycyjnych pieniądzach powstaje obowiązek opodatkowania uzyskanego wynagrodzenia.

Zatem w przypadku sprzedaży jednostek wirtualnej waluty w zamian za inne wirtualne waluty (usługa za usługę), za podstawę opodatkowania należy uznać, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 29a ust. 1 ustawy, wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane w zamian za sprzedaż jednostek wirtualnej waluty.

Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej

Przykład:

Osoba A kupuje 1 Bitcoina za 10 000 zł. Osoba B kupuje 100 Litecoinów za 5 000 zł w cenie 50 zł za 1 LTC. Po jakimś czasie osoby A i B postanawiają wymienić się Bitcoin za Litecoiny. W tym momencie 1 Bitcoin jest wart 20 000 zł, a 1 Litecoin 200 zł. Osoba A przekazuje osobie B 1 Bitcoina a w zamian otrzymuje 100 Litecoinów. Jaki podatek muszą w tej sytuacji zapłacić osoby A i B?

Przychodem dla osoby A i B jest wartość transakcji czyli 20 000 zł, bo taka jest wartość rynkowa 1 Bitcoina oraz 100 Litecoinów.

Osoba A

przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód (podstawa opodatkowania)

20 000 zł – 10 000 zł = 10 000 zł

Osoba B

20 000 zł – 5 000 = 15 000 zł

Podsumowanie

Z interpretacji wydanej przez KIS wynika, że nie tylko wymiana kryptowalut na fiaty podlega opodatkowaniu, ale także wymiana jednej kryptowaluty na inną.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl