Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Konserwatywne działanie najlepsze


Dzisiaj opublikowana została rozmowa z członkiem RPP Markiem Chrzanowskim. Członek ten powtórzył swoje wcześniejsze wskazania, że obecna sytuacja ekonomiczna pozostawia brak przestrzeni dla obniżania stóp procentowych, wykluczył także możliwość wykorzystywania niekonwencjonalnych polityk pieniężnych do stymulowania wzrostu, twierdzi Chrzanowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.

“Importowana inflacja to zjawisko, na które RPP ma bardzo znikomy wpływ. To oznacza, że korzyści z tytułu obniżki stóp mogłyby się okazać niższe niż koszty np. dla stabilności finansowej” Wydaje mi się, że konserwatywne działanie jest w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem. W kontekście podwyższonej zmienności na rynkach, sygnał, że kończymy ze stabilnością stóp byłby niepożądany”

Dodał, że ewentualne łagodzenie polityki monetarnej przez RPP nie grozi aprecjacją złotego.

W styczniu inwestorzy zagraniczni zmniejszyli swoje zaangażowanie w krajowych obligacjach skarbowych o 13,1 mld zł. Na koniec stycznia portfel rynkowych obligacji skarbowych tej grupy inwestorów wyniósł 193,7 mld zł podał resort finansów w komunikacie.

Styczniowy odpływ kapitału zagranicznego nie jest dla MF powodem do niepokoju, bo w 90 proc. dotyczył obligacji zapadających w tym roku. MF w lutym obserwowało u inwestorów zagranicznych dalszą redukcję portfela obligacji, ale dotyczy to głównie papierów krótkoterminowych..

MF podał, że udział tej grupy inwestorów w zadłużeniu w rynkowych obligacjach skarbowych ogółem obniżył się do 38,4 proc. wobec 40,3 proc. w poprzednim miesiącu. Resort podał też, że w styczniu wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych wzrosła o 21,2 proc. mdm i wyniosła 832,4 mld zł.

Przeważająca część obrotu koncentrowała się na nieregulowanym rynku międzybankowym (95,8 proc.), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów wyniósł 4,2 proc., a udział GPW nie przekroczył 0,01 proc., napisano w komunikacie MF.

Krajowe banki zgłaszały popyt na krótsze papiery i odkupywały je od zagranicy, która redukuje pozycje rynkowe na wszystkich emerging markets” – “Cały czas widzimy bardzo duży popyt na nasz dług, a rentowności obligacji długoterminowych są na poziomie sprzed cięcia ratingu. To zaś świadczy o tym, że nasza wiarygodność kredytowa jest stabilna” Nowak wskazał, że MF w lutym obserwowało u inwestorów zagranicznych dalszą redukcję portfela obligacji, ale dotyczy to głównie papierów krótkoterminowych. “Obligacje średnio- i długoterminowe wciąż cieszą się powodzeniem i znajdują chętnych” .

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w styczniu wzrosła o 21,2 proc. mdm do 832,4 mld zł .. “Przeważająca część obrotu koncentrowała się na nieregulowanym rynku międzybankowym (95,8 proc.), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów wyniósł 4,2 proc., a udział GPW nie przekroczył 0,01 proc.”.

Poniżej struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych z ostatnich miesięcy (mln zł):

Data 2015-09-30 2015-10-31 2015-11-30 2015-12-31 2016-01-31
Banki 176 671,98 162 221,81 167 822,90 171 499,75 179 468,35
Inwestorzy zagraniczni 208 162,57 205 951,31 206 565,49 206 759,55 193 698,56
Zakłady ubezpieczeniowe 52 542,36 50 314,91 51 570,01 52 133,37 51 894,22
Fundusze emerytalne 2 954,88 2 852,99 2 798,67 2 507,06 2 010,54
Fundusze inwestycyjne 49 657,71 50 909,11 50 234,06 47 077,33 46 564,64
Osoby fizyczne 9 668,33 9 710,97 10 651,21 10 706,50 10 793,09
Podmioty niefinansowe 1 229,33 1 097,35 1 112,46 1 684,51 1 154,07
Inne podmioty Razem 32 821,10 31 250,05 32 698,06 31 327,40 31 726,76
W tym MF 0 0 0 0 0
Razem 533 708,25 514 308,50 523 452,88 523 695,48 517 310,22

Poniżej struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (mln zł):

Data 2015-09-30 2015-10-31 2015-11-30 2015-12-31 2016-01-31
Banki 13 500,43 15 550,16 11 544,15 12 704,18 16 684,29
Banki centralne 28 318,26 28 597,66 29 122,12 30 122,74 29 314,37
Instytucje publiczne 9 742,50 9 657,86 10 001,87 9 378,48 9 442,23
Zakłady ubezpieczeniowe 11 597,36 10 929,61 11 643,36 12 441,60 12 249,12
Fundusze emerytalne 13 017,93 12 990,62 13 609,39 14 059,55 13 390,56
Fundusze inwestycyjne 64 687,12 58 571,91 59 072,63 54 947,63 47 737,17
Fundusze hedgingowe 40,18 40,18 38,52 40,84 40,84
Osoby fizyczne 15,91 15,57 15,82 17 17,21
Podmioty niefinansowe 8 729,96 9 283,03 9 275,41 9 095,88 6 434,92
Inne podmioty 19 492,83 17 983,40 19 059,96 19 013,59 17 816,05
Rachunki zbiorcze* 39 020,10 42 331,31 43 182,25 44 938,06 40 571,80
Razem 208 162,57 205 951,31 206 565,49 206 759,55 193 698,56

Poniżej struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (mln zł):

Data 2015-09-30 2015-10-31 2015-11-30 2015-12-31 2016-01-31
Europa – kraje strefy euro 47 817,66 48 263,99 45 541,16 43 845,96 43 261,01
Europa – kraje UE spoza strefy euro 11 090,11 10 765,67 11 318,12 10 565,92 9 413,04
Europa – kraje spoza UE 10 145,58 10 025,89 10 376,38 10 439,32 10 685,69
Afryka 36,66 33,61 56,33 49,85 49,73
Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 1 110,64 1 100,65 1 044,60 1 033,51 962,81
Ameryka Północna 44 393,90 38 883,48 38 970,15 37 882,27 33 741,81
Australia i Oceania 1 141,74 1 020,63 1 022,16 997,87 935,85
Azja (bez Bliskiego Wschodu) 47 025,07 46 748,77 47 945,03 49 873,01 47 060,93
Bliski Wschód 6 381,10 6 777,31 7 109,32 7 133,79 7 015,90
Rachunki zbiorcze* 39 020,10 42 331,31 43 182,25 44 938,06 40 571,80
Nierezydenci razem 208 162,57 205 951,31 206 565,49 206 759,55 193 698,56

Poniżej struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (mln zł):

Data 2015-09-30 2015-10-31 2015-11-30 2015-12-31 2016-01-31
Europa – kraje strefy euro 55,35 57,1 60,15 64,05 61,35
Europa – kraje UE spoza strefy euro 0 0 0 0 0
Europa – kraje spoza UE 0 0 0 0 0
Afryka 13,53 12,53 10,33 10,33 10,33
Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 0 0 0 0 0
Ameryka Północna 0 0 0 0 0
Australia i Oceania 0 0 0 0 0
Azja (bez Bliskiego Wschodu) 25 131,39 25 096,21 25 645,25 25 986,29 25 152,96
Bliski Wschód 3 117,99 3 431,76 3 406,39 4 062,07 4 089,74
Razem 28 318,26 28 597,66 29 122,12 30 122,74 29 314,37

Rachunki zbiorcze (konta omnibus) – rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone.

Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których – wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych – konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.

Link do artykułu:

http://biznes.interia.pl/waluty/news/rpp-konserwatywne-dzialanie-najlepsze,2299802,1023

Autor Artykułu: biznes interia.pl

 

 

 

 

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 1 = 7

 

About administrator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl