Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

KNF określił zasady wypłaty odszkodowań z tytułu zadośćuczynienia


knf
Obecne zapisy prawne, jak dotychczas, nie regulowały procesu wyliczania szkody niemajątkowej, co było niekorzystne dla osób roszczących z tytułu zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie to najtrudniejsza szkoda do wyliczenia w procesie likwidacji szkód. Szkody majątkowe są wyliczane na podstawie oględzin wykonywanych przez rzeczoznawców lub z pomocą aplikacji, które – w oparciu o zgłoszony zakres uszkodzeń mienia – podają dość dokładny koszt likwidacji szkody, uwzględniając przy tym koszt materiałów i robocizny. Szkody związane z zadośćuczynieniem bazują bardziej na szacunkowym określeniu kwoty odpowiedniej dla pokrzywdzonych. Tak mało precyzyjny mechanizm nie spełnia oczekiwań roszczących, ale i przedłuża proces likwidacji szkody, ze względu na duże prawdopodobieństwo trafienia sprawy do sądu.

Informacje o planowanych przez KNF regulacjach opisywanych szkód pojawiały się już od kilku miesięcy. Wreszcie przyszedł czas na ogłoszenie rekomendacji dotyczących procesu ustalania oraz wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W dokumencie znajdziemy dwadzieścia jeden rekomendacji podzielonych na trzy obszary. Mamy obszar zajmujący się organizacją, zarządzaniem, nadzorem i kontrolą nad procesem ustalania oraz wypłaty odszkodowania, obszar o sposobie prowadzenia postępowania w zakresie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia oraz obszar o sposobie ustalania wysokości zadośćuczynienia. W pierwszym obszarze najważniejszymi zapisami jest skłonienie zakładów ubezpieczeń do powołania struktur dedykowanych do likwidacji szkód z tytułu zadośćuczynienia. Na tej podstawie wspomniane struktury muszą posiadać procedury regulujące ich działalność, a pracownicy zajmujący się takimi zadaniami, powinni dysponować kompetencjami do ich sprawnego wykonywania. Co ciekawe, KNF zadbał również o klarowny system wynagradzania wspomnianych pracowników. W kolejnym obszarze zarządzono, aby zakład ubezpieczeń zobligowany był do gromadzenia dokumentacji stosownej do prowadzonej sprawy. Dokumentacja ta ma być pomocna do argumentowania stanowiska zakładu ubezpieczeń przy naliczaniu wysokości zadośćuczynienia i przy wystąpieniu do zgłaszającego szkodę z propozycją ugody oraz przy podawaniu uzasadnienia odmowy wypłaty zadośćuczynienia. Najważniejszy jest oczywiście obszar o sposobie ustalania wysokości zadośćuczynienia. Wątkami, jakie się tu przewijają są dbanie o wszelkie okoliczności rozpatrywanej sprawy, ustalanie więzi emocjonalnej wyznaczającej rozmiar wypłaconej kwoty oraz w ogóle dającej podstawę do wypłaty środków. Poszkodowany może ubiegać się o odsetki w przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania, lecz z drugiej strony, jeśli poszkodowany w jakikolwiek sposób przyczynił się do powstania opisywanej szkody, wówczas zakład ubezpieczeń może pomniejszyć kwotę wypłaconą z tytułu zgłaszanego roszczenia.

Rekomendacje KNF nie wywracają do góry nogami obecnego procesu ustalania i wyliczania szkód z tytułu zadośćuczynienia. Wszystkie zakłady ubezpieczeń posiadające w swej ofercie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego już od dawna zajmują się – z większym lub mniejszym szczęściem – sprawami zadośćuczynienia. Opublikowane zalecenia oznaczają dla nich, zwłaszcza dla tych mniejszych, stworzenie struktur w likwidacji szkód, dedykowanych dla rozpatrywania szkód o zadośćuczynienie. Pomysł nie jest zły. Skorzystają na tym roszczący, jak również zakłady ubezpieczeń. Jeśli zyski roszczących wydają się oczywiste, to dla wielu zaskoczeniem jest zysk ubezpieczalni. W skali masowej proces likwidacji szkody jest tym bardziej kosztowny, im dłużej trwa. Opłaca się więc skracać go na tyle, na ile jest to możliwe. Sprzyja temu, co wzmiankował KNF, posiadanie specjalistycznych struktur, wyszkolonego personelu, który działa o w oparciu o twarde zasady zapisane w procedurach. Opublikowane rekomendacje KNF są kolejnym krokiem ku uporządkowaniu rodzimego rynku ubezpieczeń. Wielcy gracze na tym rynku już dawno mają za sobą ich wprowadzenie, wymusiły to wymogi tegoż rynku. KNF zwraca się więc przede wszystkim ku mniejszym zakładom ubezpieczeń, jasno informując, że będzie teraz bardziej dokładnie patrzył im na ręce w grząskiej materii zadośćuczynienia.

Zbigniew Wolski

Źródła: http://www.knf.gov.pl/Images/Rek_dot_procesu_ustalania_i_wyplaty_zadoscuczyn_z_tyt_szkody_niemajatkowej_z_umowOC_posiadaczy_pojazdow_mech_tcm75-47349.pdf

http://biznes.interia.pl/ubezpieczenia/news/knf-oglosila-zasady-wyplaty-ubezpieczen-przy-szkodach,2349276,1020

http://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-przygotowuje-rekomendacje-dot-zadoscuczynienia-z-tytulu-szkody-niemajatkowej-3472436.html

https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_logo_JPG_tcm75-30723.jpg

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 + 3 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl