Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Inwestycyjne plany samorządów uderzają w PKB


pkb
Istotną przyczyną spowolnienia wzrostu PKB Polski jest drastyczny spadek inwestycji samorządów (JST). Wydatki inwestycyjne samorządów obniżyły się w trzecim kwartale br. aż o – 36,6% r/r (vs. -52,0% r/r w 2q) co oznacza, że ich ujemny wkład do wzrostu PKB wyniósł nawet 0,5-0,7pp.

Niepewność co do kondycji polskiej gospodarki oraz brak przewidywalności legislacyjnej to zdaniem prof. Jerzego Hausnera główne źródła niepokoju wśród przedsiębiorców. Ich sytuację dodatkowo pogarsza chaos i brak konkretów w działaniach gabinetu ministra Morawieckiego. Z tego powodu zamiast ekspansji firmy wolą przeczekać okres niepewności, ograniczając skalę inwestycji do niezbędnego minimum.

Istotną przyczyną spowolnienia wzrostu PKB Polski w 3q16 był spadek inwestycji samorządów (JST). Wydatki inwestycyjne samorządów obniżyły się w 3q16 o – 36,6% r/r (vs. -52,0% r/r w 2q) co oznacza, że ich ujemny wkład do wzrostu PKB w 3q16 wyniósł 0,5-0,7pp.

Jeżeli wykonanie wydatków inwestycyjnych JST do końca tego roku będzie na przeciętnym poziomie z lat 2007-2015, to inwestycje JST obniżą się w całym 2016 r. o ok. 0,8% PKB, a w 4q16 ich ujemny wkład do wzrostu PKB pogłębi do ok. 1,0pp i dynamika PKB obniży o 0,3-0,5pp vs. 2,5% w 3q16.

Obecne plany samorządów (skorygowane o historyczny wzorzec: faktyczna realizacja vs. plan) sugerują, że w 2017 r. można oczekiwać nieznacznego wzrostu ich inwestycji.

Kolejne dane kwartalne dot. planowanych wydatków inwestycyjnych zapisanych w budżetach JST pokazują, że schemat aktualizacji planów w trakcie trwania roku budżetowego jest podobny: wzrost oczekiwań dotyczących realizacji w trakcie roku oraz ich “urealnienie” w 4q .

Zapisane w planach wydatki inwestycyjne samorządów na ten rok mają się zamknąć kwotą ok. 30 mld zł (czyli o ponad 7 mld zł niższą niż rzeczywiste wykonanie w 2015 r.).

Pełne wykonanie planu oznaczałoby, że wydatki inwestycyjne musiałyby istotnie wzrosnąć w 4q, znacznie powyżej wzorca z przeszłości (por. wykres poniżej, realizacja planu w samym 4q musiałaby wynieść 63% całorocznego planu vs. 43% przeciętnie w latach 2007-2015).

Faktyczna realizacja wydatków inwestycyjnych jest z reguły niższa także od już mocno “urealnionych” planów z 4q (por. wykres obok z realizacją wydatków na inwestycje).

Przeciętnie w latach 2007-2015 wyniosła ona ok. 85% ostatecznie zapisanej tam kwoty. Jeżeli wykonanie inwestycji w 4q byłoby na wspomnianym przeciętnym poziomie 43% całorocznego planu, to łączna realizacja inwestycji w całym roku wyniosłaby 77,6% planu – poniżej wykonania z 2008 r., gdy rozpoczął się kryzys finansowy.

Oznaczałoby to spadek inwestycji JST w 2016 r. o ok. 0,8% PKB oraz że ich ujemny wkład do wzrostu PKB może się pogłębić do ok. 1,0 pp w 4q, a dynamika PKB obniżyć o 0,3-0,5 pp vs. 2,5% w 3q. Jednocześnie planowane nakłady inwestycyjne JST w przyszłym roku (prognoza wieloletnia jest z listopada) sugerują (po korekcie o historyczny wzorzec realizacji względem planu), że inwestycje samorządów powinny nieznacznie wzrosnąć w 2017 r.

Zespół Analiz Makroekonomicznych DM PKO BP

Firmy tez się boją?

Zagregowane dane o bilansach przedsiębiorstw wskazały na głęboki spadek inwestycji dużych firm w 3kw16 (-10.5%r/r wobec -3.4%r/r w 2kw16). To niepokojące dane bo w 2kw16 nastąpiło odbicie inwestycji w tej części gospodarki, ale druga połowa roku przynosi niestety powrót negatywnych tendencji i pogłębienie spadków.

Jest to o tyle zaskakujące, że opublikowane również wczoraj dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw pokazują znaczną poprawę zysku netto w 3kw16. Pomimo tego firmy niechętnie inwestują. Naszym zdaniem, powodem jest przedłużająca się zapaść inwestycji publicznych – odbicie projektów nie nadchodzi a dodatkowo ryzyko podatkowe znacznie podwyższyło poziom niepewności.

ING Bank

Wzrost polskiego PKB spowolnił i już wiemy, że będzie on słabszy niż zakładany w październikowej prognozie, czyli 3,2 proc. – zapowiedział podczas konferencji Leszek Kąsek, starszy ekonomista Banku Światowego. Dodał, że spowolnienie ma charakter przejściowy.

Nie widać ryzyka dla wzrostu PKB w 2017 roku powyżej 3 proc., co niewątpliwie będzie jednym z najlepszych wyników w Europie – mówi Mateusz Morawiecki, wicepremier, szef KERM, minister rozwoju i finansów. Według projektu budżetu na 2017 r., wzrost PKB (w ujęciu realnym) ma wynieść 3,6 proc.

“W październikowej prognozie zakładaliśmy wzrost PKB w 2016 r. na poziomie 3,2 proc., ale teraz już wiemy, że będzie on słabszy” – powiedział na konferencji IV Kongresu Makroekonomicznego na SGH Kąsek.

– Zakładamy, że spowolnienie ma charakter przejściowy, a 2017 rok będzie lepszy niż obecny. Głównym motorem wzrostu będzie konsumpcja prywatna. Najważniejszym pytaniem jest, jak szybko ruszą inwestycje publiczne oraz czy inwestorzy prywatni też będą chcieli szybciej inwestować – dodał. W październikowym raporcie Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w 2016 r. do 3,2 proc. z 3,7 proc.

Nieoczekiwanie nawet dla sporej części pesymistycznie nastawionych ekonomistów, polska gospodarka w trzecim kwartale mocno wyhamowała. Według wstępnych wyliczeń GUS, tempo jej wzrostu wyniosło zaledwie 2,5 proc., choć spodziewano się zwyżki o 2,9 proc. To wynik najsłabszy od trzeciego kwartału 2013 r., gdy PKB wzrósł o 1,8 proc.

Ekonomiści Barclays obniżyli prognozę dynamiki wzrostu PKB Polski w 2016 r. do 2,5 proc. z 2,9 proc. rdr – wynika z raportu datowanego na 18 listopada. W dół do 3,0 proc. z 3,1 proc. rdr została skorygowana również prognoza dynamiki PKB na 2017 r.

PAP

– Polacy mają w kieszeniach trochę więcej pieniędzy, był też transfer środków przez program 500 Plus. Pytanie dotyczy spadku poziomu inwestycji – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Co stoi za gorszymi wynikami naszej gospodarki i jak możemy je tłumaczyć? Na te i inne pytania- jak na razie brak odpowiedzi.

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

95 − = 90

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl