Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

InvestEU – programy inwestycyjne dla Polski


UE angażuje się w rozwój polskich regionów. Celem jest poprawa warunków życia i pracy.

UE od lat angażuje się w innowacyjność regionów w Polsce. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii, zatrudnienia i warunków do rozwoju regionów. W ostatnich latach UE wsparła wiele polskich inicjatyw dla poprawy warunków m. in. poprawa warunków atmosferycznych w Małopolsce, szpital w Toruniu, sieć szerokopasmowa w Wielkopolsce, lotnisko w Rzeszowie i przewozy regionalne na Mazowszu. To tylko część inwestycji wspieranych przez EU. Planowane są następne. UE dba o inicjatywy obywateli poprzez udzielenie finansowego wsparcia lub poręczeń. Celem tych projektów jest zapewnienie zrównoważonego wzrostu w regionach i ich unowocześnienie.

Jednym z projektów jest program czystego powietrza w Małopolsce. Region ten jest zanieczyszczony przez smog. Program zapewnia edukację mieszkańców dla oszczędności energii i wymianę pieców o lepszych parametrach. Obecnie piece są często nisko jakościowe, pali się węglem lub szkodliwymi śmieciami i plastikiem. W tym regionie pracują eko-doradcy, którzy mają edukować mieszkańców, samorząd i przedsiębiorstwa o możliwości ograniczenia zanieczyszczeń. Celem jest poprawa komfortu życie mieszkańców oraz czyste, zdrowe, bezpieczne środowisko.

W Poznaniu Polskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego PTBS przy wsparciu kredytowym UE (program Jucknera) wprowadza program „najem dojściem do własności”. W ramach projektu budowane są mieszkania o niższych cenach niż rynkowe oraz innym sposobie zapłaty za nie. Początkowo wpłaca się 30% ceny mieszkania reszta jest płacona przy opłacie czynszu. Projekt ten ma na celu zatrzymanie absolwentów szkół wyższych w mieście i zapewnienie im warunków dla założenia rodziny i utrzymania się. Młodzi ludzie po studiach nie mogą ubiegać się o kredyt na mieszkanie, nie mają środków na zakup nowego ani na opłatę wysokich kwot za najem. Program ma im pomóc wejść w dorosłe życie i założyć rodzinę.

W Mrągowie dzięki dofinansowaniu UE ( program Jucknera) powstanie fabryka firmy Mlekpol, największego producenta wyrobów mleczarskich w Polsce. Fabryka ma produkować sproszkowane wyroby mleczarskie do handlu m. in. dla dzieci i na export. Inwestycja ta pozwala na zbudowanie nowych miejsc pracy w województwie warmińsko-mazurskim, w tym specjalistycznych oraz rozszerzenie skupu mleka, co jest korzystne dla lokalnych dostawców. Fabryka jest budowana przez polską firmę Budimex, z zachowaniem wysokich wymagań wobec ochrony środowiska. Będzie to nowoczesny, innowacyjny i energooszczędny zakład produkcyjny. Firma pozwoli na rozwój innych firm poprzez współpracę między m. in. z producentami opakowań.

W ramach Funduszu Spójności po Rzeszowem wybudowano port lotniczy o ważnych znaczeniu strategicznym dla regionu. Rejon ten jest uznawany za centrum innowacji w Polsce. Od 2010 Port Lotniczy zrealizował 16 projektów rozwoju, najważniejszy to budowa Nowego Terminalu Pasażerskiego. Lotnisko pozwala na dalszy rozwój regionu, rozwój firmy i współpracy, również międzynarodowej. W Rzeszowie rozwinięto nowe kierunki kształcenia – lotnicze. Rozwinęło się wiele firm oraz turystyka i mobilność w regionie.

Wszystkie te projekty opierają się o innowacje, wspierają rozwój regionu. Dla UE inicjatywy regionalne są dawanym elementem polityki i programu wzrostu, zrównoważonego rozwoju i wyrównania różnic regionalnych. W planach UE są następne programy regionalne w ramach inwestycji UE, planu Jucknera i funduszu spójności. Finansowanie UE na następne lata dotyczą rozwoju rynku pracy, rozwoju biotechnologii i badań naukowych, ochrony środowiska oraz zdrowej żywności. Ważnym elementem jest edukacja mieszańców, samorządu i przedsiębiorstw dla zrównoważonego gospodarowania i rozwoju, przy zachowaniu norm ochrony środowiska.
Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 4 = 6

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl