Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Handel w Unii Europejskiej


Celem UE jest otwarty i uczciwy handel na całym świcie. Gospodarka Unii jest jedną z najbardziej otwartych na świecie i największym jednolitym rynkiem. Zasada wolego handlu jest jedna z podstaw UE. Działalność Unii jest ukierunkowana na otwarty handel światowy.

W latach 1999-2010 handel zagraniczny UE wzrósł dwukrotnie. Obecnie wartość handlu to 30% PKB Unii Europejskiej. UE kieruje handel zagranicznym krajów członkowskich i negocjuje umowy. Równocześnie współpracuje z krajami członkowskimi i regionami. W efekcie firmy w UE mają większe możliwości handlowe i importowe. Narzędzia wykorzystywane przez UE to: obniżki ceł, przepisy m. in. o własności intelektualnej czy zrównoważonego rozwoju oraz praw człowieka. Negocjując umowy UE kieruje się opiniami przedsiębiorców, organów rządowych i społeczeństwa. Unia wspiera i chroni przemysł oraz przedsiębiorstwa w UE, usuwając bariery w handlu, tak aby zapewnić europejskim eksporterom sprawiedliwe warunki i dostęp do innych rynków. Jednocześnie UE udziela zagranicznym przedsiębiorstwom praktycznych informacji o tym, jak uzyskać dostęp do rynku UE. UE współpracuje również ze Światową Organizacją Handlu (WTO), aby pomóc w ustaleniu zasad światowego handlu i usunięciu przeszkód w handlu między członkami WTO (europa.eu).

Unia Europejska eksportuje głównie maszyny i sprzęt transportowy (42,2% eksportu) oraz produkty chemiczne ( 17,7%). Na kolejnym miejscu jest handel produktami przemysłowi, ważnym elementem jest również handel produktami tytoniowymi, produktami spożywczymi oraz oleje i paliwa. Import to głównie maszyny i sprzęt transportowy (32,0%) oraz produkty przemysłowe ( 14,9%). Ważną częścią jest handel paliwami i produktami chemicznymi. Od wielu lat jest nadwyżka eksportu nad importem co korzystnie wpływa na gospodarkę , gdyż powoduje kumulacje kapitału i napływ środków finansowych. W efekcie wywołuje bogacenie się UE. EU eksportuje również usługi głównie transportowe (17,2% eksportu) oraz telekomunikacji (13,5%), podróże (13,3%), usługi finansowe (10,6%) i własności intelektualnej (7,7%). Import UE usług to głównie transport (16,6%), własności intelektualnej (16,0%) oraz podróże (13,9%) i usługi finansowe (6,2%).

Handel jest postawą polityki wewnętrznej i zagranicznej Unii Europejskiej. Na rozwój handlu przeznaczane są różnorodne projekty i finansowania oraz szkolenia. Rozwój przedsiębiorczości i możliwości handlowych ma być sposobem na budowanie bogactwa i dostatku. Ważnym założeniem jest równość wobec prawa krajów UE i regionów w UE. Rozwój handlu jest wsparciem dla każdego kraju i całej UE. Buduje PKB i pozwala na rozwój przemysłu i usług. Większe możliwości handlowe to również większe możliwości dla przedsiębiorstw, produkcji i usług. Rozwój handlu będzie nadal budować dobrobyt w krajach europejskich i UE. Planowane są dalsze projekty finansowe i szkoleniowe, informacyjne i handlowe, aby zbudować wolny i uczciwy,sprawiedliwy handel z korzyścią dla UE i krajów członkowskich.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl