Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Gospodarka w okresie pandemii


Dziesiątki firm zawiesiły i zamknęły swoją działalność. Wiele firm boryka się z problemami finansowymi, problemami zatrudnienia oraz ryzykiem bankructwa i likwidacji. Większość firm szuka rozwiązań na okres pandemii. Praca zdalna, usługi online mają być rozwiązaniem, by utrzymać firmę, pracowników i zbudować perspektywy na kolejne miesiące. Wiele firm znacznie rozwinęła swoją działalność. Wiele firm czeka na rozwój sytuacji i wsparcie rządu.

Rynek pracy

Działa wiele zakładów produkcyjnych, szczególnie produkujących środki czystości, środki ochronne i do dezynfekcji. Wytwarzane są dobra podstawowe i spożywcze. Wielu pracowników jest na urlopie płatnym lub bezpłatnym. Firmy wprowadziły postojowe i ograniczenie działalności. W sektorze handlowym, usługowym, horeca i rynku szkoleniowym widać znaczne ograniczenia działalności. Praca w wielu firmach jest zdalna lub zawieszona. Pracownicy są na urlopie płatnym lub bezpłatnym. W przypadku umowy o pracę likwidacja stanowisk jest na niskim poziomie. W przypadku umowy zlecenie i umowy o dzieło liczba ta znacznie wzrasta. Po wprowadzeniu przez rząd tarczy antykryzysowej ta liczba może się zmniejszyć. Obowiązek utrzymania zatrudnienia utrzyma wiele miejsc pracy ale dopiero po wprowadzeniu tego pakietu. Pracownicy w większości pozytywnie oceniają zachowanie pracodawców w czasie epidemii. Większość pozytywnie ocenia zakres informacji i komunikacji w warunkach pandemii. Pozytywnie jest również oceniane przygotowanie miejsc pracy w obecnych warunkach. Jednak wiele osób spodziewa się redukcji zatrudnienia i obniżenia pensji, szczególnie na umowach cywilno prawnych. Wiele firm obecnie nadal prowadzi rekrutacje, często online lub przez telefon. Ofert pracy jest wiele.

Rynek nieruchomości

Rynek ten jest bardzo narażony na ograniczenia w tym okresie. Wiele osób odkłada decyzję o kupnie i najmie nieruchomości. Wiele osób obecnie oszczędza. Kupno i najem nieruchomości jest dostępny zdalnie, z czego wiele osób korzysta. Jeśli kwarantanna się przedłuży wiele osób zrezygnuje z najmu i kupna nieruchomości. Ograniczone środki finansowe, ograniczone oszczędności spowodują przyhamowanie popytu. Już teraz czynsze spadają w wielu miastach. Trend ten utrzyma się. Jest możliwość, że wzrośnie zainteresowanie mieszkaniami jako inwestycją. Spadek stóp procentowych sprzyja takim działaniom. Problemy pojawiają się również w firmach deweloperskich. Wyznaczone terminy, problemy z załatwieniem spraw w urzędzie są dużym zagrożeniem. Przedsiębiorstwa przechodzą na postojowe i renegocjują warunki i terminy. W efekcie rynek pierwotny znacznie przyhamuje. Najem biur i powierzchni handlowych przyhamował. Decyzje najmu zostały przełożone. Rozwija się jednak rynek magazynowy. Wzrasta zainteresowanie i liczba klientów.

Rynek finansowy

Większość banków bierze udział w projekcie wsparcia przedsiębiorstw. Preferencyjne kredyty, pożyczki, gwarancje kredytowe i poręczenia, pożyczki leasingowe oraz przedłużenie możliwości spłaty, okresy zwolnione ze spłaty rat i kredytu to obecne rozwiązania. BGK oferuje również kredyty na restrukturyzacje firmy w obecnych warunkach. Cześć tego wsparcia jest bezzwrotna i nieoprocentowana. Niektóre banki jednak podnoszą wymagania wobec kredytobiorców. Przewidując problemy finansowe firm i gospodarstw domowych wprowadzają nowe wymagania przy udzielaniu kredytów: wzrost kosztów i wyższy wkład własny. Utrzymanie płynności finansowej firm i zatrudnienia ma być sposobem na utrzymanie gospodarki obecnie i po kryzysie. Ważna zmianą jest obniżenie stóp procentowych, co spowoduje spadek oprocentowania kredytów i pożyczek. Wzrasta jednak inflacja i ceny, co niekorzystnie wpływa na przedsiębiorstwa i perspektywy wzrostu i funkcjonowania. Wzrost inflacji to spadek dochodów realnych i odejście wielu klientów. Problemy pojawiają się również na rynku akcji, na giełdzie. Spada dochód z działalności zagranicznej i inwestycje zagraniczne.

Rynek firm

Najlepiej w obecnej sytuacji odnajdują się firmy kurierskie. Wzrost zamówień sięga kilkudziesięciu procent. Znaczny wzrost odnotowują firmy handlowe online. Rozwija się sektor usług online -doradztwo biznesowe, szkolenia, IT. Wzrasta zainteresowanie sprzętem komputerowym do pracy w domu, usługami IT do seminariów, wideokonferencji. Rozwija się rynek gastronomiczny oferujący dostawy do domu oraz handel produktami spożywczymi z dostawą. W sklepach płatności bezgotówkowe, kupowanie poprzez aplikację mobilną. Najgorszą sytuację widać na rynku transportowym, turystyki, hotelarskim, restauracji i eventów. Spadek dochodów jest znaczny. W tym sektorze zagrożenia bankructwem jest największe. Po zniesieniu kwarantanny warunki mogą być dla tych sektorów znacznie gorsze, szczególnie w turystyce. Niechęć do wyjazdów i zamknięte granice będą hamować ich działalność. Hotele, restauracje i obiekty handlowe dotknie spadek klientów. Znaczny sadek dochodów dotyczy firm zajmujących się handlem zagranicznym, szczególnie branża meblarska. Prognozuje się zamknięcie produkcji i jej ograniczenia. Skorzystać jednak mogą firmy krajowe, które dostarczają półproduktów jako zastępcze za produkty sprowadzane z zagranicy. Firmy by przetrwać muszą dostosować się do nowych warunków. Praca zdalna, zmiana warunków pracy i zatrudnienia, ograniczenia wydatków i zmiany umów są jednym ze sposobów. Wsparcie innych firm oraz organizacji wsparcie biznesu i usług dla biznesu jest przydatne.

Po zniesieniu kwarantanny rynek będzie inny. Wzrost bezrobocia do kilku milionów. Gorsze warunki zatrudnienia, spadek pensji są możliwe. Spadek zainteresowania klientów dotknie wielu branż i sektorów. Ograniczenia wydatków również. Firmy muszą reagować na obecne warunki i dostosować się. Wzrost PKB będzie znacznie niższy lub ujemny. Spadną czynsze i popyt na nieruchomości.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl