Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze zrównoważone


Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze zrównoważone
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej +41,87%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +26,62%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu +23,64%
Wspierane przez Money.pl
Polub Plportal.pl:


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl