Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze papierów dłużnych


Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze papierów dłużnych
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +8,05%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +8,01%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych +6,82%
Wspierane przez Money.pl
Polub Plportal.pl:


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl