Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze papierów dłużnych


Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze papierów dłużnych
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +22,36%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus +10,22%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) +8,33%
Wspierane przez Money.pl
Polub Plportal.pl:


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl