Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze papierów dłużnych


Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze papierów dłużnych
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +17,97%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +6,75%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,96%
Wspierane przez Money.pl
Polub Plportal.pl:


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl