Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fotowoltaika przestanie się opłacać. Prezydent podpisał ustawę


W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii wskazano, że głównym celem zmian jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule rozproszonej i obywatelskiej. Ma się to przyczynić do osiągnięcia krajowego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Ustawa przewiduje, że dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony nowym modelem rozliczeń energii – Net-billingiem.

Co to oznacza? Aktualnie gospodarstwa domowe oddają do sieci nadwyżki prądu wytwarzanego we własnych instalacjach słonecznych. Jednak gdy ich elektrownie pracują na mniejszych mocach albo wcale, mogą bezpłatnie odebrać nawet 80% tej energii w innym terminie. To tzw. system opustów.

Nowe regulacje całkowicie zmienią sposób rozliczania prosumentów, którzy zainstalują panele od 1 kwietnia 2022 r. 

Wytwórca będzie sprzedawać nadwyżki energii na rynku, a niedobór prądu kupować od firmy handlującej energią — na takich samych warunkach jak inne gospodarstwa domowe, a więc z dodatkowymi opłatami, np. dystrybucyjną. Cena zakupu energii będzie więc zdecydowanie wyższa niż cena jej sprzedaży. Zdaniem ekspertów może to oznaczać koniec boomu na fotowoltaikę w Polsce.

W ustawie wskazano, że dotychczasowi prosumenci, jak również podmioty, które wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte. Oznacza to, że będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV (fotowoltaicznej) pierwszej kWh i wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej. Napisano, że dotyczy to też prosumentów, którzy złożyli zgłoszenie o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r., a nie zostali przyłączeni w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjnego.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/technologie/to-moze-byc-koniec-rozwoju-fotowoltaiki-prezydent-podpisal-ustawe/w7ldv9l

Polub Plportal.pl:


About redaktor

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl