Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce poniżej 5 proc.


Dane z europejskiego rynku pracy znów pozytywnie zaskoczyły ekonomistów. Z wynikiem niższym niż 5%, Polska znajduje się w czołówce państw o najniższej stopie bezrobocia.

Stopa bezrobocia w strefie euro w kwietniu wyniosła 9,3% wobec odnotowanych w marcu 9,4% i oczekiwanego utrzymania tego wyniku. Kwietniowy rezultat jest najniższy od ponad 8 lat (od marca 2009 r.) Dla porównania, dwanaście miesięcy temu stopa bezrobocia w strefie euro wynosiła 10,2%.

W całej UE stopa bezrobocia wyniosła w kwietniu 7,8% wobec 7,9% w marcu i 8,7% w kwietniu 2016 r. Po raz ostatni tak dobry wynik Eurostat odnotował w grudniu 2008 r.

W liczbach bezwzględnych dane o bezrobociu kształtowały się następująco: w UE Eurostat naliczył 19,121 mln bezrobotnych, z czego 15,04 mln zamieszkiwało państwa strefy euro. W porównaniu z marcem liczba bezrobotnych w UE spadła o 253 tys. (w strefie euro o 233 tys.). Z kolei w porównaniu z marcem ubiegłego roku, w Unii ubyło 2,225 mln bezrobotnych (1,529 mln w strefie euro).

Stopa bezrobocia BAEL. Dla Estonii i Węgier dane z marca, dla Grecji i Wielkiej Brytanii z lutego

Stopa bezrobocia BAEL. Dla Estonii i Węgier dane z marca, dla Grecji i Wielkiej Brytanii z lutego (Bankier.pl na podstawie Eurostatu)

Miano kraju o najniższej stopie bezrobocia w UE utrzymały Czechy (3,2%), które wyprzedziły Niemcy (3,9%) i Maltę (4,1%). Przypisana Polsce stopa bezrobocia na poziomie 4,8% jest najniższa w najnowszej historii naszego kraju. Wynik poniżej 5% odnotowany został już w marcu (4,9%), co okazało się jednak dopiero dziś, kiedy Eurostat poinformował o rewizjach danych zawartych w poprzednim raporcie (pierwotnie raportowano 5,3% w Polsce).

Liczba bezrobotnych w naszym kraju określana przy pomocy metody BAEL została oszacowana na 832 tys. Dla porównania jeszcze rok temu mieliśmy nad Wisłą 1,102 mln bezrobotnych, co przekładało się na stopę bezrobocia w wysokości 6,4%.

W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku, stopa bezrobocia spadła w 27 państwach UE, a bez zmian pozostała jedynie Finlandii. Najwyższy spadek odsetka bezrobotnych odnotowano w Chorwacji (z 13,7% do 11%), Hiszpanii (z 20,4% do 17,8%) i Irlandii (z 8,4% do 6,4%).

Statystyki bezrobocia publikowane przez Eurostat pochodzą z badań ankietowych zgodnych z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy. W badaniach aktywności zawodowej (BAEL) za bezrobotnego uznaje się osobę niemającą pracy, gotową ją podjąć w ciągu dwóch tygodni i aktywnie jej poszukującą w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Dlatego też statystyki bezrobotnych według BAEL są wyraźnie niższe od wyników podawanych przez GUS i ministerstwo pracy, które publikują liczbę zarejestrowanych bezrobotnych. Czyli także tych, którzy nie są zainteresowani podjęciem pracy lub pracują „na czarno”.

GotoweSpolki.pl

Autor:
Michał Żuławiński
Źródło:

Bankier.pl

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 26 = 32

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl