Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Działy specjalne produkcji rolnej a podatek od nieruchomości


303823
Rozpoczynam działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Czy w takim przypadku moje nieruchomości będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości?
Zasadniczo przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

– grunty,
– budynki lub ich części,
– budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca przewidział jednak przypadki, gdy za określone nieruchomości podatku nie trzeba regulować.
W odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej zwolniono z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Tak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca posłużył się terminem budynki “zajęte”, a nie “służące” do tego rodzaju działalności. Wobec tego ze zwolnienia w opodatkowaniu korzystają wyłącznie te obiekty, w których odbywa się zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej uprawa, hodowla i chów zwierząt. Bez wpływu na to pozostaje sezonowa przerwa w produkcji. Natomiast zwolnieniu temu nie podlegają budynki pomocnicze służące tej działalności, np. magazynowe.
Potwierdzenie takiego stanowiska znajdziemy m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. aktII FSK 172/10. Wynika z niego, że przy opodatkowaniu budynków działów specjalnych produkcji rolnej zbadania wymaga, czy są one faktycznie zajęte na prowadzenie takiej produkcji rolnej. Zatem, aby zwolnienie przysługiwało, muszą w nich być rzeczywiście prowadzone uprawy.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są:

– uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,
– uprawy grzybów i ich grzybni,
– uprawy roślin “in vitro”,
– fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
– wylęgarnie drobiu,
– hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
– hodowla dżdżownic,
– hodowla entomofagów,
– hodowla jedwabników,
– prowadzenie pasiek,
– hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Działów specjalnych produkcji rolnej nie stanowią:
uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o pdof oraz załączniku nr 2 do ustawy o pdop.

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 4 = 2

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl