Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Ceny rosną szybciej niż zarobki


Żródło zdjęcia

W Niemczech pracownicy zatrudnieni na warunkach zbiorowego układu pracy otrzymali w drugim kwartale podwyżki wynagrodzeń, które okazały się być niższe od ogólnego wzrostu cen. Oznacza to realne obniżenie zarobków.

Pracownicy zatrudnieni na warunkach zbiorowego układu pracy wprawdzie otrzymali w drugim kwartale średnio więcej pieniędzy, jednak podwyżki te nie nadążają za wzrostem cen konsumpcyjnych.

Zarobki wzrosły w stosunku do roku ubiegłego średnio o 1,9% – tak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,4%. Wynagrodzenia te uwzględniają ustalone w zbiorowym układzie pracy wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe płatności ustalone w układach zbiorowych.

Powściągliwe zawieranie układów zbiorowych pracy w czasie pandemii

W poprzednim kwartale wzrost dochodów o 1,3% jeszcze równoważył inflację. Stosunkowo niski wzrost wynagrodzeń ma swoje źródło w powściągliwości w zawieraniu układów zbiorowych pracy na skutek pandemii. Dalsze straty, np. z powodu skróconego czasu pracy, nie są uwzględniane w wynagrodzeniach. Przed pandemią pracownicy w większości otrzymywali podwyżki płac powyżej inflacji i w ten sposób zwiększali swoje realne zarobki.

Roczny wzrost wynagrodzeń w ramach zbiorowego układu pracy w latach 2016-2020 wynosił zawsze od 2,0 do 3,2%. W przemyśle, premia związana z koronawirusem w wysokości 500 euro w sektorze metalowym i elektrycznym w drugim kwartale 2021 roku odpowiadała za ponadprzeciętny wzrost o 2,8%. Również w budownictwie (+2,5%) oraz w służbie zdrowia i opiece społecznej (+2,4%) podwyżki były ponadprzeciętne.

Autor: AFP / tłum. Joanna Cal

Źródło: https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/inflation-preise-loehne-100.html

Polub Plportal.pl:


About redaktor

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl