Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Porady

Eksperci ds. finansów osobistych zdradzają, jak zarządzać pieniędzmi w czasie recesji

Eksperci ds. finansów osobistych zdradzają, jak zarządzać pieniędzmi w czasie recesji

Zagrożenia dla amerykańskiej gospodarki dramatycznie wzrosły w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 roku, przez co wielu inwestorów zastanawia się, jak najlepiej chronić swoje portfele
Read More
Gorący rynek nieruchomości napędza rekord sprzedaży kredytów hipotecznych

Gorący rynek nieruchomości napędza rekord sprzedaży kredytów hipotecznych

Aby kupić dom, w 2021 roku Amerykanie wzięli na kredyt więcej pieniędzy niż kiedykolwiek.
Read More
Decyzja ws. “kamienicy Waltzów”. Mają oddać miastu ponad 15 mln zł

Decyzja ws. “kamienicy Waltzów”. Mają oddać miastu ponad 15 mln zł

- Beneficjenci zwrotu kamienicy przy Noakowskiego 16 mają oddać miastu ponad 15 mln zł - poinformował Patryk Jaki na piątkowym...
Read More
Rodziny dawnych właścicieli majątków ziemskich apelują o zmiany w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej

Rodziny dawnych właścicieli majątków ziemskich apelują o zmiany w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej

Dawni właściciele majątków ziemskich i ich spadkobiercy apelują do Ministerstwa Sprawiedliwości o wypracowanie nowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej, który będzie uwzględniać wszystkie grupy...
Read More

Działy specjalne produkcji rolnej a podatek od nieruchomości

Rozpoczynam działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Czy w takim przypadku moje nieruchomości będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości? Zasadniczo przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: – grunty, – budynki lub ich części, – budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział jednak przypadki, gdy za określone nieruchomości podatku nie trzeba regulować. W odniesieniu do

Podatek od nieruchomości za budynek bez części dachu

Firma w ramach prowadzonej działalności zakupiła budynek, który częściowo pozbawiony jest dachu i ogólnie znajduje się w złym stanie. W naszym mniemaniu nie spełnia on cech budynku. Czy możemy wyłączyć go z opodatkowania podatkiem od nieruchomości? NIE. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki lub ich części. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) budynek oznacza

Podatek od nieruchomości jako koszt podatkowy

Nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, ale nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czy podatek od tej nieruchomości podatnik PIT może ujmować do kosztów uzyskania przychodów? Podatek od nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności jest kosztem uzyskania przychodów, nawet jeśli nieruchomość nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatek od nieruchomości nie

Odrębna własność lokali a obowiązek w podatku od nieruchomości

W przypadku gdy na nieruchomości, w posadowionym budynku, ustanowiona zostanie odrębna własność co najmniej dwóch lokali, to podatek od nieruchomości od części budynków stanowiących współwłasność (części wspólnych) oraz od gruntu powinien zostać ustalony w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Zatem każdy ze współwłaścicieli powinien opłacać podatek z tytułu własnej

‹‹Nowsze

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl