Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Porady

Decyzja ws. “kamienicy Waltzów”. Mają oddać miastu ponad 15 mln zł

Decyzja ws. “kamienicy Waltzów”. Mają oddać miastu ponad 15 mln zł

- Beneficjenci zwrotu kamienicy przy Noakowskiego 16 mają oddać miastu ponad 15 mln zł - poinformował Patryk Jaki na piątkowym...
Read More
Rodziny dawnych właścicieli majątków ziemskich apelują o zmiany w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej

Rodziny dawnych właścicieli majątków ziemskich apelują o zmiany w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej

Dawni właściciele majątków ziemskich i ich spadkobiercy apelują do Ministerstwa Sprawiedliwości o wypracowanie nowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej, który będzie uwzględniać wszystkie grupy...
Read More
Trzeci właściciel musi oddać mieszkanie. Bo pierwszy pił, gdy je sprzedawał!

Trzeci właściciel musi oddać mieszkanie. Bo pierwszy pił, gdy je sprzedawał!

Chociaż aktem notarialnym kupił mieszkanie, dziś mu je zabrano i nakazano zapłacić prawie 100 000 zł za bezumowne korzystanie z...
Read More
Polacy uciekają z centrum. Analiza mieszkaniowa polskich aglomeracji

Polacy uciekają z centrum. Analiza mieszkaniowa polskich aglomeracji

W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione dane GUS z wiodących rynków mieszkaniowych skupionych w największych polskich aglomeracjach: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania,...
Read More

Podatek od nieruchomości jako koszt podatkowy

Nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, ale nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czy podatek od tej nieruchomości podatnik PIT może ujmować do kosztów uzyskania przychodów? Podatek od nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności jest kosztem uzyskania przychodów, nawet jeśli nieruchomość nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatek od nieruchomości nie

Odrębna własność lokali a obowiązek w podatku od nieruchomości

W przypadku gdy na nieruchomości, w posadowionym budynku, ustanowiona zostanie odrębna własność co najmniej dwóch lokali, to podatek od nieruchomości od części budynków stanowiących współwłasność (części wspólnych) oraz od gruntu powinien zostać ustalony w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Zatem każdy ze współwłaścicieli powinien opłacać podatek z tytułu własnej

‹‹Nowsze

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl