Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Bankructwa firm w UE


Pandemia koronawirusa dla wielu osób oznacza zamknięcie firmy lub zawieszenie działalności. W Polsce w ciągu dwóch miesięcy zamknięto ponad 20 tys firm. W innych krajach sytuacja jest podobna. Problemy te wymuszają na rządach nowe przepisy wobec zamykanych i bankrutujących firm. Coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy z płynnością, nie tylko z branży MSP.

Problem niewypłacalności i upadłości wywołał w Europie wiele zmian, które mają odciążyć firmy i poprawić ich sytuację. We Francji ograniczono prawa wierzycieli do 12 miesięcy po zakończeniu pandemii. Wprowadzono również ograniczenia przy otwieraniu spaw o upadłość i niewypłacalność. W Niemczech wierzyciel nie może złościć niewypłacalności dłużnika, jeśli problemy są wywołane covid-19. W Luksemburgu menadżerowie nie mają obowiązku zgłaszać upadłości. Wszystkie spawy dotyczące upadłości zostały odroczone. W Holandii tak jak w innych krajach sądy są zamknięte, z wyjątkiem niektórych spraw w tym upadłościowych. Jenak sektor bankowy w tym kraju odroczył płatności korporacyjne o 6 miesięcy. Portugalia wprowadziła wiele ograniczeń przy spłacie wierzytelności w sektorze bankowym oraz wobec państwa. Ograniczono prawa wierzycieli oraz zawieszono pracę sądów. W Hiszpanii wierzyciel nie może ubiegać się o spłatę długu. Zawieszono spłatę rat i kapitału kredytów, w tym hipotecznych. Ustawa ta ma trwać do dwóch miesięcy po zakończeniu pandemii lub do odwołania.

W UE każdy kraj sam decyduje w sprawach upadłości i niewypłacalności firm. Firm a, która zastała zgłoszona jako niewypłacalna jest uznana w każdym kraju UE. Unia prowadzi rejestr Upadłości dla wszystkich krajów, niestety niektóre (również Polska) nie wprowadziły jeszcze tego rejestru. Obecnie w Polsce działa Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. W Polsce nie wprowadzono szczególnych praw chroniących dłużników i firm zagrożonych upadłością i niewypłacalnością.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl