Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

About koscielniakk

Posts by: koscielniakk

Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej

To, jak rozwijała się infrastruktura chmur obliczeniowych w ostatnich 15 latach, jest jednym z fenomenów i najważniejszych w historii przykładów konwergencji rozwiązań obliczeniowych i komunikacyjnych. Dzięki tego typu platformom przedsiębiorstwom zapewniona została niespotykana wcześniej możliwość szybkiego rozwoju oraz podążająca za nim nieblokowana niczym skalowalność zasobów IT, z których mogą korzystać. Natychmiastowy dostęp do informacji wpłynął też na przekształcenie globalnej gospodarki, podobnie

Norwegia wycofuje 30 milionów euro z subsydiów w Brazylii

Darczyńcy funduszu amazońskiego blokują swoje darowizny, wystraszeni postępującym wylesieniem, które jest efektem polityki Jaira Bolsonaro. Norwegia, kraj, w którym jedna trzecia pojazdów jest elektryczna, nadal stoi na czele walki ekologicznej. W czwartek, 15 sierpnia, minister środowiska i klimatu ogłosił zablokowanie 30 milionów euro dotacji dla Brazylii. „Brazylia złamała umowę z Norwegią i Niemcami, odkąd kraj

Diesel i benzyna z plastikowego odpadu?

Kanadyjska firma Sparta Group z powodzeniem prowadzi pilotażowy projekt “Phoenix”, w ramach którego z wszechobecnego plastikowego odpadu produkuje benzynę i paliwo diesel. Firma może poszczycić się już pierwszymi efektami, bo w produkowane przez siebie paliwo zaopatruje własny tabor samochodowy. “Z 5 ton nie nadającego się do recyklingu plastiku można pozyskać 4.000 l paliwa”, powiedział John

MRPiPS: Ponad milion dzieci ze świadczeniem 500+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało na swojej stronie, że do końca lipca bieżącego roku, świadczenie z programu „500+” otrzymało już ponad 1,08 mln dzieci. Pomoc finansowa dla rodzin wyniosła 540 mln zł. Zgodnie z przepisami, samorządy mają 3 miesiące na rozpatrzenie wniosków. Natomiast, podając za MRPiPS, dotychczasowa praktyka pokazuje, że robią to znacznie

MF: Fiskus nie zwrócił VAT-u przedsiębiorcy pomimo dwóch prawomocnych wyroków sądu

Najpierw 10., a następnie 19 grudnia 2018 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie doręczył pełnomocnikowi warszawskiego przedsiębiorcy Kancelarii Prawnej “Skarbiec” odpis dwóch wyroków, w których uchylił postanowienia urzędu skarbowego wstrzymujące należny mu zwrot VAT. Pomimo upływu ośmiu miesięcy od wydanych 16 listopada 2018 r. dwóch wyroków sądu urząd skarbowy dotąd nie zwrócił należnych przedsiębiorcy

Nawet 10 lat zakazu prowadzenia działalności grozi za niezgłoszenie upadłości

Lubelski sąd orzekł w ubiegłym roku blisko 200 zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko w pierwszym kwartale br. zrobił to 27 razy, czyli i tak zdecydowanie częściej niż wiele sądów przez dwa lata. Dla przykładu, w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu wydano zaledwie cztery takie wyroki w latach 2017-2018. Ogólnie z danych sądów wynika, że

Handel online w Polsce

Prognozuje się się rynek online w roku 2019 będzie głównym stymulatorem polskiej gospodarki. Obecnie szacuje się w roku 2018 wzrost tego rynku o 23%. . W 2017 roku z 26,5 mln polskich internautów aż 14,3 mln zrobiło zakupy online. W kolejnych latach ilość na wzroście do 70%. Współtworzyli oni rynek wart w 2017 roku około

MODELE INWESTOWANIA

Lokaty bankowe są najpopularniejszym i najpowszechniejszym sposobem inwestowania. Na rynku istnieją jednak inne sposoby inwestowania o wyższej stopie zwrotu, innym poziomem ryzyka i zysku. Można zainwestować w fundusze inwestycyjne o wyższym zysku i stopie ryzyka lub zainwestować w nieruchomości lub grunty. Dla oceny inwestycji ważna jest inflacja, która obecnie wynosi 2,0%. W przyszłym roku 2019

Emisja gazów cieplarnianych w Szwecji

Od 1990 roku mamy do czynienia ze stopniowym zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Największy spadek odnotowywany jest w przypadku dwutlenku siarki. Procentowy współczynnik spadku emisji tego gazu wynosi 83%. Z powyższego diagramu można wywnioskować, iż emisja gazów cieplarnianych na terenie Szwecji w roku 2017 była znacznie mniejsza w porównaniu z rokiem 1990. Jednocześnie produkt

Older Posts››

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl