Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

About koscielniakk

Posts by: koscielniakk

Transport przyszłości w Polsce

Dynamiczny wzrost obsługiwanego tonażu i pracy przewozowej prowadzi do stale pogłębiającego się niedoboru kierowców na rynku pracy. Ponadto, polscy przewoźnicy muszą być gotowi na kolejne wyzwania związane z technologią i otoczeniem regulacyjnym. Około 22,8% to prognozowany całkowity wzrost tonażu obsługiwanego przez polskich przewoźników między 2018-2022. Wzrośnie do 64% udział przewozów zagranicznych w całkowitej pracy przewozowej

Nowe technologie na świecie

97% Polaków uważa, że nowe technologie są potrzebne, a ponad 90% dostrzega ich kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki, doceniając także wygodę, oszczędność czasu oraz pieniędzy (raport PwC). Nastawienie Polaków do technologii jest silnie powiązane z wiekiem, miejscem zamieszkania, wykształceniem i statusem materialnym. Tylko 12% Polaków deklaruje brak umiejętności sprawnego korzystania z nowych technologii (raport

Nie żyje Andrzej Heidrich, autor m.in. będących w obiegu polskich banknotów. Grafik miał 90 lat

Nie żyje Andrzej Heidrich, autor m.in. będących w obiegu polskich banknotów. Grafik miał 90 lat. Andrzej Heidrich urodził się 6 listopada 1928 r. w Warszawie. Ukończył Prywatną Koedukacyjną Szkołę Powszechną “Rodziny Wojskowej” na Żoliborzu, Gimnazjum Graficzne i Liceum Sztuk Plastycznych. W czasie II wojny światowej uczył się na tajnych kompletach, był członkiem Szarych Szeregów. W 1954 ukończył z wyróżnieniem

Zarządzanie kryzysowe polskich firm

Raport PwC wskazuje, że aż 67% firm w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat przeszło przynajmniej jeden kryzys, 54% polskich firm nie posiada sformalizowanego zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe. Za kryzys uznaję się sytuacje wywołaną przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne o dużym wpływie na firmę, które niosą za sobą zagrożenia tj. pogorszenie reputacji firmy czy

Wsparcie polskich firm w zakresie B+R

Do 14 października 2019 roku firmy mogą ubiegać się o kapitał na rozwój centrów B+R (CBR). W dniu 26 sierpnia br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju już po raz 8. ogłosiło konkurs w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tym razem z budżetem na poziomie 350 mln zł. Bezzwrotna dotacja na budowę i wyposażenie centrum może

Bank PKO BP wprowadza system monitoringu uśmiechów pracowników działu obsługi klienta

„Chcieliśmy dać światu coś nowego. Coś, co spowoduje, że ludzie będą czuć się trochę lepiej w kontakcie ze sobą, w kontakcie z innymi, czy po prostu będą szczęśliwsi” tak o swoim pomyśle mówi Bartosz Rychlicki, prezes start-upu Quantum CX. Opracowana przez jego firmę technologia pozwala śledzić, ile razy pracownicy uśmiechną się podczas rozmowy z klientem.

Wartość polskiego e-eksportu

Około 36% polskich firm prowadzi działalność eksportową. Tylko 4% firm prowadzi działalność eksportową online. Średni unijna to 7%.           Raport PwC wskazuje,że przy ograniczeniach barier dla e-handlu w Polsce ilość firm eksportowych przez Internet wzrosła by do 16%. Już teraz polskie firmy odnotowują 16% przychodów w handlu internetowym ze sprzedaży na

Metropolie w Polsce

Raport PwC wskazuje, że w 12 miastach objętych badaniem mieszka 6,7 miliona osób, czyli 18% całej ludności kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Ocenia metropolie jako fundament polskiej gospodarki.     W 12 obszarach metropolitalnych ukształtowanych wokół tych miast mieszka 16,1 miliona osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55%całkowitego PKB Polski. W analizowanych obszarach metropolitalnych

Rusza budowa największej na świecie elektrowni wiatrowej na morzu

Budowa największej na świecie elektrowni wiatrowej, wartej 10,2 mld euro, zlokalizowanej na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii, została powierzona norweskiemu przedsiębiorstwu energetycznemu Equinor i brytyjskiemu operatorowi lądowych i morskich farm wiatrowych SSE Renewables. Dwóm grupom energetycznym przyznano kontrakty na budowę trzech dużych morskich elektrowni wiatrowych, na rozległej ławicy Dogger Bank (Morze Północne), o łącznej mocy 3,6

Pakiet dla miast średnich

Pakiet miast średnich został uruchomiony w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) mającego na celu zrównoważony rozwój wszystkich regionów w Polsce. Pakiet ten jest ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów pod względem gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym, szczególnie na obszarach z problemami społeczno – gospodarczymi. Pakiet dla miast średnich opiera się o wsparcie

Older Posts››

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl