Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Aktywa funduszy inwestycyjnych w grudniuW grudniu mieliśmy do czynienia z dobrą koniunkturą na większości giełd na świecie, w tym w Polsce. Dobre wyniki zarządzania miały swój wpływ na wartość aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych. Największy spadek wartości aktywów w grudniu zarówno w ujęciu wartościowym jak i procentowym odnotowały fundusze aktywów niepublicznych oraz mieszanych (kolejno -1,5% i -19,1%).

Choć miniony rok obfitował w niepokoje i zaskakujące wydarzenia, z powodu których wielu inwestorów uciekało od ryzykownych aktywów, to właśnie fundusze akcji przyniosły największe zyski, także na polskim rynku.

“Ostatni miesiąc roku przyniósł znaczny odpływ kapitału. Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku mógł wynieść ok. -8,3 mld zł. Tym samym był to jeden z najgorszych miesięcy w historii rynku funduszy” – napisano w raporcie Analiz Online.

Jednak ostatecznie na koniec 2016 roku suma środków była niższa niż miesiąc wcześniej i wyniosła 258,9 mld zł. To oznacza spadek o -2,4% m/m.

Przeważyły bowiem bardzo duże odpływy, przede wszystkim z funduszy niedetalicznych (dedykowanych konkretnym inwestorom lub firmom).

Największy spadek wartości aktywów w grudniu zarówno w ujęciu wartościowym jak i procentowym odnotowały fundusze aktywów niepublicznych oraz mieszanych (kolejno -1,5% i -19,1%). W obydwu przypadkach miało to związek ze znacznym odpływem netto środków z wybranych produktów kilku TFI. Tylko z jednego funduszu o strategii mieszanej, stworzonego na potrzeby grupy kapitałowej, wypłacono -6,3 mld zł.

“O tak dużej skali zadecydował segment funduszy niedetalicznych, zazwyczaj szytych na miarę dla pojedynczych inwestorów czy grup kapitałowych. W tej grupie najwięcej środków zostało wypłacone z PZU SFIO Universum, funduszu przeznaczonego dla grupy PZU. Również segment detaliczny, po 5 udanych miesiącach, w grudniu odnotował przewagę wypłat nad wpłatami. Nie była ona jednak duża, wyniosła -120 mln zł” – dodano.

Spadek wartości aktywów w ujęciu miesięcznym widoczny był również w funduszach o niższym profilu ryzyka – dłużnych (-1,1%) oraz gotówkowych i pieniężnych (-1,0%). To jeden z niewielu miesięcy w 2016 roku, w którym suma środków zgromadzonych w obydwu grupach była niższa niż miesiąc wcześniej. W warunkach dużej zmienności na rynkach kapitałowych cieszyły się one dotąd dużą popularnością.

Podobnie jak fundusze absolutnej stopy zwrotu. W tym jednak przypadku rok zakończony został wzrostem aktywów w całej grupie o +4,9% m/m, a w perspektywie 12-miesięcznej o prawie jedną czwartą. O prawie miliard złotych wzrosła wartość aktywów zgromadzonych w funduszach akcyjnych (+3,0%). Zdecydowanie bardziej przyczyniły się do tego rozwiązania akcji polskich niż zagranicznych. Sprzyjała im koniunktura na warszawskim parkiecie, wartość aktywów wzrosłą dzięki pokaźnemu wynikowi z zarządzania.

Działo się tak również w pozostałych, mniejszych grupach. Najbardziej w ujęciu procentowym, w perspektywie miesięcznej, zwiększyła się suma środków w przypadku funduszy rynku surowców (+15,4%). W ujęciu rocznym również zyskały najwięcej – aktywa w tej grupie powiększyły się w tym czasie przeszło dwukrotnie.

Według Analiz Online w całym 2016 roku saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło +4,9 mld zł. Zdecydowanym liderem sprzedaży zostały fundusze absolutnej stopy zwrotu (+3,4 mld zł). Na kolejnych miejscach znalazły się fundusze gotówkowe i pieniężne (+2,6 mld zł) oraz dłużne (+1,6 mld zł). Miniony rok nie należał do funduszy akcyjnych, z których klienci wypłacili w sumie -2,7 mld zł.

Zespół Analiz Online

Jak podaje dzisiejsza gazeta Parkiet, odpływ z funduszy dopiero się zaczyna. Cześć zagranicznych klientów TFI wycofuje się z Polski. Nowa rzeczywistość podatkowa i podatek od FIZ powoduje że wiele podmiotów z tego rynku przeżuci swoje aktywa do struktur zagranicznych np. otwartych funduszy luksemburskich czy cypryjskich.

Źródło: www.analizy.pl

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

32 − = 29

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl