Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

5 wskazówek na to, jak pracować hybrydowo, aby praca się powiodła


 

Praca hybrydowa może wpływać pozytywnie na nasze środowisko pracy, gdy wszyscy współpracownicy zostaną w nią wciągnięci i zniknie dwuklasowe społeczeństwo.

 

Nie tylko wybuch pandemii koronawirusa był za to odpowiedzialny, że musieliśmy zaakceptować nowe zasady, takie jak: społeczny dystans czy noszenie masek. Pandemia postawiła na głowie także nasze środowisko pracy. Wiele pracowników musiało swoje miejsce pracy zmienić z biura na dom. Niektórzy widzą w tym zalety, które im przyniosła praca hybrydowa we własnych czterech ścianach. Dla właścicieli przedsiębiorstw oraz kadry kierowniczej pojawia się pytanie, czy z kombinacji pracy w biurze oraz pracy w domu może rozwinąć się nowy model pracy.

 

Dobre przygotowanie to połowa sukcesu

Aby zorganizować codzienną pracę przeprowadza się regularne spotkania, na których uczestniczą współpracownicy. Aby te spotkania były na tyle wydajne jak to możliwe, wszyscy uczestnicy muszą z wystarczającym wyprzedzeniem zostać poinformowani i wiedzieć, czego będzie się od nich oczekiwać. Optymalnie jest na przykład: nie tylko nazwać przez organizatora temat spotkania, lecz także poinformować, co wyniknie z tego spotkania. Można podać swoim współpracownikom w tym samym czasie najważniejsze Informacje z wyprzedzeniem, aby mogli przygotować się na spotkanie i mieć w nie swój wkład.

 

Razem, czy jeszcze nie

Na spotkania hybrydowe przychodzą pracownicy do biura oraz pracownicy, którzy pracują zdalnie i uczestniczą we wspólnym spotkaniu. Dla organizatora pojawia się pytanie, gdzie takie spotkanie powinno się odbyć. Z tego powodu powinno się wybrać pomieszczenie, w którym pracownicy z biura zajmą miejsce. Pracownicy, którzy uczestniczą w spotkaniu zdalnie dołączą do spotkania przez wideokonferencję. Aby uniknąć barier fizycznych spotkanie odbywa się w biurze na monitorze. Wszyscy pracownicy mają tylko papier i długopis, aby robić notatki.

 

Praca hybrydowa nie powinna prowadzić do dwuklasowego społeczeństwa

Dla wszystkich pracowników biorących udział w spotkaniu jest ważne, aby nie powstało dwuklasowe społeczeństwo. Odnosi się to głównie do pracowników, którzy łączą się do spotkania zdalnie. Oni mogliby szybko znaleźć się w gorszej sytuacji, ponieważ   nie mają bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami spotkania. Mimo to, aby oni doszli do słowa muszą być zaangażowani w dyskusję wszyscy uczestnicy. Praktycznie można to osiągnąć poprzez poproszenie uczestników łączących się zdalnie o wyrażenie swojej opinii lub zachęcenie do przedstawienia swojego zdania. Jeżeli ktoś będzie jedyną osobą łączącą się do spotkania zdalnie, może wyznaczyć kolegę z pokoju, który będzie pełnił funkcję moderatora.

 

Mikro-wiadomości mogą wyrządzać szkody

Należy zwracać uwagę na to, aby w pomieszczeniu została przeprowadzona otwarta konwersacja. Szeptanie nie tylko przeszkadza innym, może również powstać brak zaufania i to może doprowadzić do kolejnych szkód.

Gdy każdy przychodzi z własnym laptopem na spotkanie powstaje problem, że ktoś się odwraca do tyłu, gdy ktoś do niego mówi. To zdarza się często i pracownicy łączący się z domu mogą poczuć się wykluczeni. Rozwiązaniem tego problemu byłoby wybranie ekranu, na który każdy patrzy bezpośrednio.

 

Zakończenie spotkania musi się udać

Człowiek jest zaprojektowany w taki sposób, że jest lepiej skupiony na końcu dyskusji niż na jej początku. To obowiązuje też prezentację czy spotkanie w biurze. Pracownicy przypominają sobie właściwie to z jakimi uczuciami opuścili miejsce spotkania. To uczucie zostaje spotęgowane, gdy łączy się z pozytywnymi lub negatywnymi odczuciami. Należy zapytać współpracowników czy spotkanie było pozytywne czy negatywne oraz co powinno się poprawić. W ten sposób można zmotywować wszystkich współpracowników.

 

Wniosek

Ciężko jest wyobrazić sobie brak pracy zdalnej nawet po pandemii koronawirusa. Właściciele przedsiębiorstw oraz kadra kierownicza zauważyli, że wiele pracowników nie chce wracać z powrotem do biura. Praca hybrydowa dobrze funkcjonuje, gdy wszyscy pracownicy są zaangażowani i unika się dwuklasowego społeczeństwa.

Przetłumaczyła: Agata Wiechowska

Źródło: marketing-boerse.de/fachartikel/details/22

 

Polub Plportal.pl:


About redaktor123

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl