Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Łza się w oku kręci po PGR-ach?


MINOLTA DIGITAL CAMERA

MINOLTA DIGITAL CAMERA


Były, jakie były, ale żywiły-zlikwidowano Państwowe Gospodarstwa Rolne –przez jednego człowieka. Łza się w oku kręci po PGR-ach? Z dnia na dzień wszystko się rozpadło. Prof. Balcerowiczowi nie spodobały się socjalistyczne PGR-y , jak widać nie pasowały do wizerunku kapitalistycznej Polski było hasło, co po PRL-u zlikwidować zniszczyć lub sprzedać .Grunty kupowali – ci przy żłobie, lecz inwestować nie mieli zamiaru. Sprzedawali maszyny, traktory kombajny. Czekali na wejście do Unii Europejskiej. Teraz dotacje i maja się dobrze. Powoli uciekają ludzie, opustoszały spichlerze i obory. Wywieziono wszystkie krowy. Bywało ze pracownicy za zalegle wypłaty brali sobie krowy. By mieli dla swoich dzieci codziennie świeże, pełne mleko i że może coś dorobi na życie sprzedając nadwyżkę mleka sąsiadom. Pierwszym krokiem na początku lat 90-tych było głosowanie Sejmie i uchwalenie ustawy zakładającej likwidację Państwowych Gospodarstw Rolnych i utworzenie na ich miejscu mienia zasobów rolnych własności rolnej skarbu państwa. Kolejne etapy to restrukturyzacja tego mienia przez wydzierżawianie, sprzedaż, nieodpłatne przekazywanie samorządom oraz lasom państwowym.PGR-y dysponowały ponad 2 mln hektarów. Np. w dawnym województwie bydgoskim było z początku 400 PGR-ów. Ludzie z PGR-ów dostawali mieszkania w bloku, co upodabniało życie do standardów miejskich. Przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym była szkoła, przedszkola, stołówka, żłobek boisko oraz kluby rolnika. Wg danych 2 milionów ludzi, którzy zawodowo i rodzinnie związani byli za państwowymi gospodarstwami. Zarobki były małe, ale rekompensowane deputatami. Każdy pracownik miał prawo do 25-arowego poletka na ziemniaki, ogródka przydomowego, mógł utrzymywać swoją trzodę i kury, każda rodzina dostawała codziennie mleko. Gdy nastała dekada Gierka w latach 70 – to były dla pracowników PGR- złote czasy. Władze Państwowe postawiłyby priorytet, aby ziemia wyżywiła swoich o­ bywateli, niezależnie od tego, kto dostarczy żywność. Nastąpił wzrost produkcji, pracownicy dostają fundusz premiowy dorównywał rocznym zarobkom. Poprawiła się stopa życiowa pracownika kupowano i meble, motocykle, samochody

Wydoisz krowę w muzeum PGR w Wicku
Na nietypowy pomysł wpadł wójt gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, który wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną „Ziemia Lęborska” postanowił stworzyć na terenie swojej gminy… muzeum Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nastąpiło uwłaszczanie PGR-ów wielu byłych dyrektorów stało się posiadaczami ziemskimi. Gdzie majątkiem PGR-ów zarządzają byli dyrektorzy, gospodarstwa istnieją i mają się dość dobrze? Ale w porównaniu do ilości PGR jest ich mały procent Słowacy – Czesi i Węgrzy pozostawili sztandarowe gospodarstwa,- nie zlikwidowali oddali w całości pracownikom za przysłowiową grosze po kilkuletniej karencji płacą normalnie podatki zajmujące się hodowlą zwierząt i uprawą roślin i dziś to oni obsługują wielkie kontrakty na dostawy. W Polsce nie ma na tyle dużej jednostki gospodarczej, która mogłaby przygotować całe jednolite transporty. Postarano się o rozwalenie Stacje Hodowli Roślin -efekt jest taki, że materiał hodowlany sprowadzamy dziś z zagranicy. Polska miała swoje doskonale sadzeniaki.. Do sabotażu i jednocześnie największą stratą są zbo­ ża-elity. Chodzi o zboże z najlepszymi cechami gatunkowymi. W PGR-ach ten materiał był reprodukowany, a później sprzedawany przez Centralę Na­ ­ sienną rolnikom. Podobnie było z owcami i trzoda chlewną. Mogliśmy być całkowicie niezależni. Plan Balcerowicza to działanie na szkodę Polski winien być postawiony przed Trybunałem Stanu. Jak podają media tylko W Pomorskim – w jednej gminie jest 14 wsi, osiem z nich to wsie pope­ geerowskie. Z różnych form pomocy korzysta 300 rodzin. Od dwóch lat gmina przygotowuje świąteczne upominki dla najuboższych mieszkańców pope­ geerowskich wsi”. Kupili szynki, wędliny, słodycze… Serce boli, bo wiem gdyby PGR pozostał, takiego artykułu nikt by nie napisał. Na terenie dawnego województwa olsztyńskiego w PGR-ach pracowało 65 tysięcy rodzin. Wejście ustawy w życie oznaczało dla 40 tysięcy osób utratę pracy. Niektórzy z nich do dziś nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Wejście Polski do Unii Europejskiej, miało zaowocować napływem pieniędzy i programów pomocy dla najbiedniejszych regionów i powinno być wykorzystane przez polskie władze i samorządy do usuwania takich właśnie nierówności społecznych oraz zagrożeń dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego.Jednak tak się nie stało ten art. Jest wątkiem naszej najnowszej historii, który niech przypomina jak wprowadzano w Polsce kapitalizm i jak w tym procesie przemian, w którym bogactwo jednych rodziło się kosztem biedy, bezrobocia i marginalizacji innych, zadeptywano źródło tych przemian, czyli ludzką solidarność, pod której sztandarami wywalczono tę nową Polskę. Ośmieszono nas Polaków w tym Filmie Arizona-jest to żałosny obraz III RP ponucono do rzeczywistości II RP.

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 62 = 67

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl