Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Przetargi


Money.pl - Kliknij po więcej
Przetargi
Przedmiot ogłoszenia Województwo Organizator
930/LZA/SL/2018Przebudowa przyłączy wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na zewnątrz budynków na terenie RE Skarżysko (RU, PE Starachowice i świętokrzyskie PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
979/LZA/AOB/2018Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej odbiorcy w miejscowości Mroczków 4, gm. Bliżyn - RE Skarżysko świętokrzyskie PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
987/LZA/MZ/2018Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj świętokrzyskie PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
912/LZA/AB/2018PBW wraz z robotami budowlanymi przebudowy (wymiana ) kabla SN relacji stacja CHŁODNA stacja WSPÓLNA w Radomiu - RE Radom świętokrzyskie PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
992/LZA/ZS/2018PBW przebudowy linii SN i nN Izabelów 1 i 2 w miejscowości Izabelów i Końskie, gm. Końskie - RE Skarżysko świętokrzyskie PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl