Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze zrównoważone


Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze zrównoważone
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +19,53%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +6,78%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny +6,64%
Wspierane przez Money.pl


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl