Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze zrównoważone


Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze zrównoważone
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu +28,65%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +18,76%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony +18,04%
Wspierane przez Money.pl


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl