Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze zrównoważone


Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze zrównoważone
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +17,29%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +16,06%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego +12,55%
Wspierane przez Money.pl


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl