Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze zrównoważone


Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze zrównoważone
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +17,25%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego +10,46%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny +7,77%
Wspierane przez Money.pl


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl