Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze papierów dłużnych


Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze papierów dłużnych
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +6,44%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) +5,48%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych Plus +5,45%
Wspierane przez Money.pl


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl