Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze papierów dłużnych


Money.pl - Kliknij po wiecej
Fundusze papierów dłużnych
Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,82%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +5,68%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +5,55%
Wspierane przez Money.pl


About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl